Sökning: "Residential care homes"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Residential care homes.

 1. 1. Vikten av att anpassa vårdmiljön vid omvårdnad av personer med demens vid vård- och omsorgsboende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Evelina Persson; Katharina Öberg; [2020]
  Nyckelord :Dementia; health care environment; literature review and nursing home; Demens; fysisk vårdmiljö; litteraturöversikt; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom vilket bland annat leder till förlust av kognitiva förmågor. Detta innebär ökat behov av vård- och omsorgsboende för de personer som drabbats. LÄS MER

 2. 2. ”Det är bland det viktigaste och svåraste du kan göra” : En kvalitativ studie om att arbeta med barn på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Asya Shiltagh; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :Residential child care staff; professional role; professionals` perspective; closeness; distance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how staff in residential child care experience and relate to their profession and their daily work with the children. The method chosen for this study was semi-structured interviews with eight professionals from three different residential care for children in the southern part of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Med möjlighet men utan medel - om rätten till och nödvändigheten av offentligt biträde vid överklagande av beslut om särskilda befogenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; särskilda befogenheter; särskilda ungdomshem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Särskilda ungdomshem är de mest frihetsinskränkande platser barn i Sverige kan placeras vid. Barnen vid särskilda ungdomshem är antingen placerade via socialtjänsten eller avtjänar straffet sluten ungdomsvård. Vid de särskilda ungdomshemmen har Statens institutionsstyrelse rätt att besluta om särskilda befogenheter. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande pojkars mående utifrån hvb-personals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Flakron Rexha; Ola Ripa; [2019]
  Nyckelord :asylum seeking; psychological health; social workers; unaccompanied refugee adolescents;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate unaccompanied refugee adolescents, specifically males, psychological well-being in the perspective of social workers who are employed in HVB-homes (residential care homes for children and young persons). More specifically, the purpose was to find out which risk and protective factors might prevent or trigger psychological distress among the unaccompanied adolescents, as well as to investigate which prevention and interventions are done by the social workers. LÄS MER

 5. 5. Home Delivered Meals II : older Adults Sensory Perceptions and Satisfaction from Assistant Nurses Perspective

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sarah Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Home delivered meals; home-dwelling; older adults; sensory; perceptions; satisfaction; assistant nurses; home care service; Hemlevererade måltider; hemmaboende; äldre; sensorisk; uppfattningar; nöjdhet; undersköterskor; hemtjänst;

  Sammanfattning : Introduction: Overall meal satisfaction and sensory properties of the food have been seen to impact the nutritional status in older adults living in residential care homes. However, there is a lack of studies focusing on home-dwelling older adults’ perceptions and satisfaction of home delivered meals. LÄS MER