Sökning: "Residential segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Residential segregation.

 1. 1. Trygghet i Tynnered: En kvalitativ studie om den upplevda tryggheten i Tynnered och inställning till säkerhetsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-09]
  Nyckelord :Safety; Security; Surveillance;

  Sammanfattning : “Trygghet i Tynnered” (Safety in Tynnered) is a qualitative study researching the how residents and professionals interprets the concepts of safety and security as well as their attitudes towards implemented, planned and suggested security measures. The research is conducted as a bachelor thesis for Global Studies at Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. Boendesegregation: Linköping kommuns situation och strategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Lucas Lundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to examine how residential segregation can emerge in a Swedish medium-large municipality by describing the residential segregation in three different districts in central Linköping. The study aims to describe differences between the districts regarding demographic, socioeconomic and ethnic characteristics. LÄS MER

 3. 3. En internt segregerad skola : En kvalitativ studie utifrån elevernas egna upplevelser på Klaraskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Bertil Andersson; Jesper Svedlind; [2020]
  Nyckelord :School segregation; social background; territorial stigmatization; social environment; integration; school environment; Skolsegregation; social bakgrund; territoriell stigmatisering; social miljö; integration; skolmiljö;

  Sammanfattning : This qualitative essay has been performed on the secondary school Klaraskolan in Halmstad. The school has two defined groups that derive from two separate, different and homogenous schools. LÄS MER

 4. 4. Civilsamhälle, Segregation och Demokrati : En kvalitativ studie om hur segregation och demokrati i två diametralt motsatta områden påverkar dess civilsamhällesorganisering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kathrin Manookian; [2020]
  Nyckelord :Civil society; Democracy; Segregation; Prosperity; Night – hikers associations; Civilsamhälle; Segregation; Demokrati; Nattvandrarföreningar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att jämföra två nattvandrarföreningar i två diametralt motsatta områden i Stockholm, en i ett välbärgat område och en i ett socialt och ekonomiskt utsatt område. De bostadsområdena som har valts är Lidingö och Hallunda-Norsborg. LÄS MER

 5. 5. Boendesegregation och extremism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Andersson; Linn Söderpalm; [2020]
  Nyckelord :segregation; Göteborg; Malmö; extremism; Syrien; Irak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since June 2012 to September 2016, it is estimated that about 300 people has been travelling from Sweden to the conflict in Syria and Iraq. At the same time, and the years leading up to 2012 and after, segregation in the second and third-biggest cities in Sweden- Gothenburg and Malmo could be seen according to data. LÄS MER