Sökning: "Resiliens"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet Resiliens.

 1. 1. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. “Det viktiga går att ha kvar.” Existentiella perspektiv på klimatkrisen : en kvalitativ religionspsykologisk fallstudie på individ-, grupp- och samhällsnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2024]
  Nyckelord :climate worry; existential concerns; existential health; resilience; psychology of religion; klimatkänslor; klimatångest; klimatoro; existentiell hälsa; yttersta frågorna; resiliens; religionspsykologi; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Climate change is perceived as one of the most serious threats to humanity. Overthe last decade self-reported anxiety has increased in the Swedish population,especially among children and young adults. LÄS MER

 3. 3. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 4. 4. Begreppet "resiliens" resiliens. : En studie över hur svenska statens offentliga utredningar använt begreppet resiliens.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Noa Mingarini Melin; [2024]
  Nyckelord :Resiliens; SOU; krisberedskap; kris; beredskap; utveckling; utvecklingsarbete; miljö; klimat; resilient;

  Sammanfattning : En undersökning av hur statliga utredningar inom krisberedskap, internationellt och regionalt utvecklingsarbete samt miljö och klimat använt sig av begreppet resiliens över tid. Undersökningen utgår från amerikansk och brittisk kritisk forskning om hur resiliens är ett otydligt begrepp, något som även noterats i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Barn med autismspektrumtillstånd, föräldrars erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Tajani; [2024]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder ASD ; children; parents; experiences; challenges; Autismspektrumtillstånd AST ; barn; föräldrar; upplevelser; utmaningar;

  Sammanfattning : Introduktion: Autismspektrumtillstånd (AST) är en komplex neurologisk funktionsnedsättning som börjar tidigt i livet, under spädbarnsåldern eller i barndomen. De största utmaningarna för individer med AST ligger inom områden för social interaktion och kommunikation med andra människor, samt repetitivt beteendemönster. LÄS MER