Sökning: "Resiliens"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Resiliens.

 1. 1. Det (o)hanterliga klientvåldet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av klientvåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Olle Janeröd; Sara Lennman; [2021]
  Nyckelord :client violence; social workers; coping; coping strategies; resilience.; klientvåld; socialsekreterare; coping; copingstrategier; resiliens;

  Sammanfattning : ”Det (o)hanterliga klientvåldet” är en kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka socialsekreterares upplevelser och hantering av klientvåld i deras yrkesutövning. Mer än var tredje socialsekreterare drabbas av klientvåld och det är även en av de mest förekommande orsakerna till utbrändhet och uppsägning. LÄS MER

 2. 2. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2021]
  Nyckelord :Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Sammanfattning : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. LÄS MER

 3. 3. Konferenshotell och covid-pandemins effekter : En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emilia Jeppsson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konferenshotell; mötesindustrin; hotellindustrin; resiliens; COVID-19; konferens; hybridmöte; krishantering; scenariostudie;

  Sammanfattning : Denna studie söker att utforska vilka effekter och konsekvenser covid-pandemin kan ha på konferensverksamhet som bedrivs på hotell i Sverige. Genom en scenariostudie undersöks hur framtidens marknad för konferenser som en del av hotellverksamhet i Sverige kan se ut med hänsyn till covid-pandemins effekter. LÄS MER

 4. 4. Hur kan barn trots svåra uppväxtförhållanden erhålla god psykosocial funktion? : En innehållsanalys av vuxna barns upplevelser av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Liljegren; Emilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; children; mental illness; resilience; experiences; självbiografi; barn; psykisk ohälsa; resiliens; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the coping strategies and emotional expressions that children experience while growing up with a parent with mental illness. The theory used in this study was emotion sociology and the concept of resilience is applied in the results and analysis to explain and understand how children’s actions and emotional expressions are related. LÄS MER

 5. 5. Överdäckningar – En analys av dagens riskhanteringsproblematik inom denna allt vanligare stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Marcus Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Risk management; risk analysis; risk evaluation; road tunnel; railway tunnel; dangerous goods; overbuilding; spatial planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The concept of road- and railway overbuilding is an increasingly popular method to use in spatial planning to get rid of physical barriers and create exploitable areas for residential, commercial, and recreational development. Despite the many benefits the method entails, it also brings a lot of problems and challenges regarding risk management with the main issue being how to evaluate and manage risks with extremely low probability and catastrophic consequences. LÄS MER