Sökning: "Resource Movement Effect"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Resource Movement Effect.

 1. 1. IdrottsAB vs ideell förening : En jämförande studie som undersöker organisationsformers resursberoende inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Löfgren; Herman Larsen; [2020]
  Nyckelord :Commercial; Football; Institutional Theory; Non-for-profit; Organizational form; Professional; Resource Dependence; Resource Dependence Theory; Fotboll; Ideell; Institutionell teori; Kommersiell; Organisationsform; Professionell; Resursberoende; Resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Genom historien har den svenska idrottsrörelsen kännetecknats som en folkrörelse. På senare tid har fotbollsföreningar i Sverige övergått från att vara en del av den organiserade demokratiska folkrörelsen vars främsta syfte är att främja folkhälsan till att idag bedrivas som företag med syftet att tjäna pengar. LÄS MER

 2. 2. Is there a geographical difference in wolverine (Gulo gulo) home range size at different spatial and temporal scales in Scandinavia?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :home range; seasonal; monthly; Gulo gulo; wolverine; Scandinavia; spatial; temporal;

  Sammanfattning : A home range is the area that is covered by the animals normal day-to-day activity. The home range size may be influenced by factors such as abundance and distribution of food, sex, spatial organisation and population density. LÄS MER

 3. 3. Charge transport in a Hubbard-Holstein junction: Preliminary results from a DFT approach.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Ceccarelli; [2019]
  Nyckelord :Density functional theory; DFT; Hubbard-Holstein; Hubbard-Holstein model; HH; Quantum transport; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Many-body systems are extremely complicated to describe due to mutual interactions between the constituent particles. This is for example the case of systems with electron-electron (e-e) and electron-phonon (e-ph) interactions. LÄS MER

 4. 4. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 5. 5. Free Movement; The Economic Effects of Net Migration within the European Union

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Bernskiöld; Malin Perman; [2015-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the European Union increased aversion towards immigrationis clearly seen. At the same time one of the EU’s foundations isthat of free movement, which is backed by economic theory ofefficient resource allocation. LÄS MER