Sökning: "Respondent"

Visar resultat 1 - 5 av 930 uppsatser innehållade ordet Respondent.

 1. 1. Pandemins flexibla slavar : En kvalitativ studie av vårdpersonalens upplevelse av en hög arbetsbelastning under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lelyan George; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “ Pandemic’s flexible slaves” Author: Angelica Olsson & Lelyan George With this study, we have been aiming to describe and analyze how work under heavy load at a hospital during the Covid-19 pandemic, affects the healthcare staff´s working conditions and psychosocial work environment. Eight semi-structured interviews were performed with individuals working as a nurse. LÄS MER

 2. 2. Brandsäkerhet ur hemtjänstens perspektiv : En enkätstudie med Sveriges hemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Petter Hansson; [2021]
  Nyckelord :Fire saftey for elderly; home service; individually adapted fire saftey; Brandskydd för äldre; hemtjänst; individanpassat brandskydd;

  Sammanfattning : 9 av 10 bränder där personer omkommer inträffar i bostäder, där. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är överrepresenterade. Visionen för den svenska nationella strategin för att stärka brandskyddet för individen är att “ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. LÄS MER

 3. 3. Mothers’ treatment seeking behavior for children with diarrhea: a cross-sectional study in Zambia

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Dahl; [2021]
  Nyckelord :care-seeking; diarrhea; child under five; diarrhea; treatment; rural urban;

  Sammanfattning : According to WHO, diarrhea disease is the second leading cause of death worldwide for children under five. Around 525 000 children under five are killed every year by diarrhea. Most deaths from diarrhea occur among children less than 2 years of age living in South Asia and sub-Saharan Africa. LÄS MER

 4. 4. Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Grahn; Rut Sigvardsson; Aleksandar Bosevski; [2021]
  Nyckelord :Dialekter; Varumärkespersonlighet; “A new measure of Brand Personality”; “Matchedguise Technique”; Marknadskommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER