Sökning: "Responsibility Accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Responsibility Accounting.

 1. 1. Internationella standarder samt ickefinansiella rapporter: Skillnader inom implementering mellan ramverk : En jämförelse mellan GRI och SASB:s ramverk i USA

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Anna Wallberg; [2024]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; ESG; SASB; Global reporting initiative GRI ; Sustainability reporting; CSR; ESG; SASB; GRI; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Title: International standards in sustainability reports: The differences in applicationbetween the EU and the USA. Level: Bachelor Authors: Anna Wallberg & Sofia Lundgren Supervisor: Jan SvanbergDate: 2024 – January Background: Non-financial accounting and reporting is relevant in today's societybecause society has become more aware and involved in sustainability issues. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisningar: att kommunicera utvecklingen och konsekvenserna av sin verksamhet : En kvalitativ studie om sex företag inom den svenska dryckesbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tom Andersson Landén; André Orellana von Essen; [2023]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Communication; CSR; The Swedish beverage industry; Annual accounting act.; Hållbarhetsredovisning; Kommunikation; CSR; Svenska dryckesbranschen; Årsredovisningslag.;

  Sammanfattning : Sedan flera år tillbaka har det diskuterats hur samt vilket ansvar som företag bör ta inom samhället. Idag är det en självklarhet att företag bör arbeta för hållbarhet samt med Corporate Social Responsibility samtidigt som de måste redovisa sitt arbete enligt lag. LÄS MER

 3. 3. Hur används hållbarhetsredovisningen för att behålla respektive reparera verksamhetens legitimitet? : Samt finns det någon koppling mellan intressentgrupp och legitimitetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Fransson; Rungthiwa Phuengphop; [2023]
  Nyckelord :Sustainability accounting; legitimacy theory; stakeholder theory; scandal; Hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; intressentteori; skandal;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problem: Företag idag ställs inför nya krav om socialt- och miljömässigt ansvar och bedöms utefter deras förmåga att uppfylla dessa. Därmed har kommunikation och redovisning genom hållbarhetsrapporten blivit viktig. LÄS MER

 4. 4. Bryt tystnaden : En studie om revisorers låga rapporteringsgrad och åtgärder för att öka medvetenheten och förebygga penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lara Amanj Ibrahim; Lania Tahir Baker; Cecilia Razooki; [2023]
  Nyckelord :Money laundering; Accountant; Accountants responsibility; Accounting role; Isomorphism; Neo-Institutional theory; Penningtvätt; Revisorer; Revisorernas ansvar; Redovisningsroll; Isomorfism; Nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den låga graden av misstanke-rapporteringar vad gäller penningtvätt bland revisorer och identifiera de bakomliggande faktorerna till detta, samt undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att öka revisorns medvetenhet. Studien har utgått från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs nedskrivning av goodwill? : En kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Aron Joed; Faduma Mohamud; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; Nedskrivning; Retorik; Impression management;

  Sammanfattning : The impairment of goodwill is not only an accounting technical issue but also involves arhetorical game when justifying the impairment. Therefore, the purpose of this study has been toenhance the readers' understanding of the rhetoric found in the justifications of goodwillimpairments. LÄS MER