Sökning: "Responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 9806 uppsatser innehållade ordet Responsibility.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. Identifying Applied CSR-Strategies and Respective Communication amid the COVID-19 Pandemic: Perspectives from International Swedish Companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Inês Filipa Oliveira Santos; Olivia Önal-Malaza; [2021-11-26]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; communication; COVID-19; external stakeholders; challenges; strengths; organisational communication; Swedish companies; leadership;

  Sammanfattning : This study is interested in the external communication of Corporate Social Responsibility (CSR) during the ongoing COVID-19 pandemic. It specifically focuses on twelve Swedishinternationally renowned companies operating within varied fields of work, thus contributingwith different perspectives. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på ledarskap inom en kunskapsintensiv verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bengtsson; Kevin Handegard Ghorbani; [2021-11-24]
  Nyckelord :remote leadership; virtual leadership; teleworking; communication; work responsibility;

  Sammanfattning : It is no secret that the amount of remote work, also known as teleworking, that is taking place within organisations all over the world is experiencing growth. Many organisations had already initiated the implementation of remote work and the process was accelerated beyond belief both due to technical progress and of course due to the ongoing pandemic. LÄS MER

 4. 4. Challenges and conditions for collaboration. A case study of how Swedish agencies address and handle collaboration and governance challenges in their work towards achieving sustainable development goal 2

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Norah Holthe Gerhard; [2021-10-13]
  Nyckelord :2030 Agenda; Sustainable development goal 2; Sweden; Wicked policy perspectives; Collaboration; Governance challenges;

  Sammanfattning : This study focuses on collaboration and governance challenges within the implementation of Sustainable development goal 2 (SDG 2) in Sweden. The study is based on a theoretical framework on wicked policy perspectives and the four characteristics: complexity, divergence, fragmentation and uncertainty. Two research questions guide the analysis. LÄS MER

 5. 5. A Bloody Waste: Embodied perspectives on menstrual materials, waste and responsibility among Swedish menstruators

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Daniela Holmberg; [2021-09-02]
  Nyckelord :menstruation; menstruators; menstrual materials; embodied experience; waste; responsibility; sustainability; Sweden;

  Sammanfattning : Every day, hundreds of millions of people around the world are menstruating. While questions around menstruation have gained a growing public and academic interest in recent years, which has successfully emphasized and included various perspectives, the waste dimension remains largely neglected. LÄS MER