Sökning: "Responsible Production and Consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Responsible Production and Consumption.

 1. 1. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY IN A FAST-GROWING SCALE-UP COMPANY - A CASE STUDY IN THE MEDTECH INDUSTRY School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Karlsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Development Goals; Value Chain; Growth; Goals; Communication; SDG 3; SDG 12; Good Health and Well-Being; Responsible Production and Consumption;

  Sammanfattning : As sustainability is becoming an increasingly important part of society, not only from a societal and environmental perspective but also, from a corporate one (Nidumolu et al., 2009; Evans et al. LÄS MER

 2. 2. Skönhet till varje pris? : En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Andrea Lind von Mentzer; [2021]
  Nyckelord :Circular design; sustainable consumption; reuse; nail polish; cosmetics; recycling;

  Sammanfattning : Sammanfattning: This study aims to examine how cosmetic products recyclingand markings look like in Sweden. Thestudy used two methods where the first one was a visualresearch done through an externalmonitoring of ten different nail polishes where recyclingmarkings and other markings have been infocus. LÄS MER

 3. 3. Nya miljöcertifieringar : Incitament, hinder och skillnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap; KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Hedman; Sebastian Jonsson; [2021]
  Nyckelord :climate neutrality; certifications; sustainable building; drivers; barriers; klimatneutralitet; certifieringar; hållbart byggande; incitament; hinder;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen står för ca 20% av alla utsläpp av växthusgaser och 40% av all världensenergiförbrukning (RICS The World Built Environment Forum, 2019). Därför är det viktigtatt se på vilka åtgärder fastighetsägare kan göra för att minska miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Byggandets största bidragande faktorer på klimatpåverkan under byggskedet (A1-A5) för ett flerbostadshus i betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jimmy Tieu; Niclas Hansson; [2021]
  Nyckelord :Byggingenjör; byggteknik; miljöpåverkan; LCA; husbyggnadsteknik; klimatpåverkan; miljöpåverkan; byggnadsmaterial; livscykel;

  Sammanfattning : For the past year’s climate change has been a hot topic for the world leaders and organizations, with discussions regarding how to reduce the environmental impact. The construction- and real estate sector are responsible for majority of the greenhouse emissions and other pollutants that affects the global climate. LÄS MER

 5. 5. Environmental impact of producing and operating server infrastructure : A systematic literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andoni Francois Retegui Schiettekatte; [2021]
  Nyckelord :server infrastructure; environmental impact; life cycle assessment; production; energy consumption;

  Sammanfattning : Technologies that use cloud computing have increased considerably in the last decades. Computer services that we had in local devices have evolved to cloud services, resulting in applications such as online shopping stores, streaming platforms, or databases of large companies. LÄS MER