Sökning: "Restaurang Östberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Restaurang Östberg.

 1. 1. Hur ska en köttfärssås smaka? : Klimatpåverkan, sensoriska egenskaper och hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Maj Östberg Rundqvist; [2013]
  Nyckelord :hållbar måltid; koldioxidekvivalenter; nötkött;

  Sammanfattning : Inledning: Olika typer av kött har olika stor påverkan på klimatet. Kött från idisslare anses ha högst klimatpåverkan eftersom deras metabolism ger upphov till metangas, samtidigt som idisslare har stort värde som vårdare av det svenska landskapet med öppna marker och biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Matsedelsstudie i förskolan utifrånde sju gastronomiska variablerna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

  Författare :Anna Månsson; Frida Östberg; [2011]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Lunch; Sapere; Allebarnsrätten; Mottaningskök; Tillagningskök; De sju gastronomiska variablerna; Matsedel; måltid;

  Sammanfattning : Inledning: Maten är inte bara något som ska ge oss näring. Utan också en mötesplats där man kan uppleva glädje och njutning. För barn är bra mat avgörande för dess hälsa, välbefinnande och utveckling. Om barn ska orka leka och lära är det viktigt att de får bra mat redan från början i förskolan. LÄS MER