Sökning: "Restaurang Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Restaurang Liu.

 1. 1. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Rindborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER

 2. 2. Hur hanterar restauranger kundfeedback via sociala medier? : Kundfeedback och dess inverkan i restaurangers operativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Mannerson; Henri Mark; [2018]
  Nyckelord :Social media; restaurant; dialogue strategies; customer feedback; marketing mix; CRM; SCRM; rumour exposure; private channels.; Sociala medier; restaurang; dialogstrategier; kundfeedback; marknadsmix; CRM; SCRM; ryktesspridning; privata kanaler;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av kundfeedback kan idag inte underskattas. För att undersöka dess inverkan krävs vetskap kring vilka dialogstrategier restauranger implementerar. Information om dess inverkan i den operativa verksamheten samt vetskap om varför restauranger väljer att hantera samt åtgärda kundfeedback. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Låt inte maten tysta mun : En intervjustudie kring bemötande, brister och förbättringsmöjligheter mellan restaurangverksamheter och tillsynsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Hoffstedt; Rebecca Miss; [2018]
  Nyckelord :Food controls; Food inspector; Restaurant; Relationship; Dissemination of information; tillsyn; livsmedelsinspektör; restaurang; relation; informationsspridning;

  Sammanfattning : Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. LÄS MER

 4. 4. Utformning och implementering av en webbapplikation med god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Cerny; Erik Andersson; Fredrik Arve; Linus Falk; Johan Hergart; John Andrée Lidquist; Rikard Serebrink; Tim Waldenbäck; [2017]
  Nyckelord :Navigability; web application; user centered developement;

  Sammanfattning : According to a study made at Linköping University, there are few options besides self-catered food and buying food at a restaurant. According to the same survey, a majority of the students seek further options in the market. A proposed solution, tested here, is to develop a platform for selling and buying homemade food through a web application. LÄS MER

 5. 5. Innovation i restaurangbranschen : En studie i hur kunder och anställda påverkas av att en applikation ingår i tjänsteprocessen på en restaurang

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Rosen; Caroline Uveskog; [2016]
  Nyckelord :Application; restaurant; Innovation; restaurangbranschen; applikation;

  Sammanfattning : Denna studie är ämnad att granska hur kunder och anställda påverkas på olika sätt av att en applikation ingår i tjänsteprocessen på en restaurang. Genom intervjuer, observationer och en enkätundersökning med kunder på Pinchos har vi studerat hur olika faktorer påverkar kundnöjdheten på restaurangen. LÄS MER