Sökning: "Restaurang Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Restaurang Liu.

 1. 1. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 2. 2. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Rindborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER

 3. 3. Hur hanterar restauranger kundfeedback via sociala medier? : Kundfeedback och dess inverkan i restaurangers operativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Mannerson; Henri Mark; [2018]
  Nyckelord :Social media; restaurant; dialogue strategies; customer feedback; marketing mix; CRM; SCRM; rumour exposure; private channels.; Sociala medier; restaurang; dialogstrategier; kundfeedback; marknadsmix; CRM; SCRM; ryktesspridning; privata kanaler;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av kundfeedback kan idag inte underskattas. För att undersöka dess inverkan krävs vetskap kring vilka dialogstrategier restauranger implementerar. Information om dess inverkan i den operativa verksamheten samt vetskap om varför restauranger väljer att hantera samt åtgärda kundfeedback. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 4. 4. Låt inte maten tysta mun : En intervjustudie kring bemötande, brister och förbättringsmöjligheter mellan restaurangverksamheter och tillsynsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Hoffstedt; Rebecca Miss; [2018]
  Nyckelord :Food controls; Food inspector; Restaurant; Relationship; Dissemination of information; tillsyn; livsmedelsinspektör; restaurang; relation; informationsspridning;

  Sammanfattning : Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. LÄS MER

 5. 5. Utformning och implementering av en webbapplikation med god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Cerny; Erik Andersson; Fredrik Arve; Linus Falk; Johan Hergart; John Andrée Lidquist; Rikard Serebrink; Tim Waldenbäck; [2017]
  Nyckelord :Navigability; web application; user centered developement;

  Sammanfattning : According to a study made at Linköping University, there are few options besides self-catered food and buying food at a restaurant. According to the same survey, a majority of the students seek further options in the market. A proposed solution, tested here, is to develop a platform for selling and buying homemade food through a web application. LÄS MER