Sökning: "Restaurang"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade ordet Restaurang.

 1. 1. Gymnasieelever i en föränderlig tillvaro : En kvalitativ studie i hur Covid-19 påverkar studiemotivation och framtidsplanering för elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Caringer; Freja Heu; [2021]
  Nyckelord :Karriärövergång; motivation; framtidsplanering; covid-19; distansundervisning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi valt att titta närmare på den rådande pandemins påverkanpå gymnasieungdomar på restaurang- och livsmedelsprogrammet, derasstudiemotivation och framtidsplanering. Syftet är att få en förståelse för hur dessaungdomars studiemotivation och framtidsplanering präglas av pandemin. LÄS MER

 2. 2. Plattform : Ett stadsdelshus i Spånga-Tensta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Ryd; [2021]
  Nyckelord :Plattform; Tensta; Tensta centrum; Taxingeplan; stadsdelshus; tunnelbana; konsthall; torg; gård; betong;

  Sammanfattning : Plattform är ett stadsdelshus i stadsdelen Spånga-Tensta, och är beläget intill Tensta centrum. Det är en låg byggnad som sträcker sig ut i det hålrum som idag utgörs av Taxingeplan. På så sätt skapas en plan yta ovanpå byggnaden som ger fri passage över platsen. LÄS MER

 3. 3. Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt näringsliv - en Space Syntax analys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sebastian Roos; August Cnattingius; [2021]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; Coronavirus; Konkurser; Arbetslöshet; Space Syntax; Regressionsanalys; Gränshandel; Footfall; Rörelsemönster; Detaljhandel; Restaurang; Hotell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Viruset har sedan dess fått namnet SARS-CoV-2 och bidrar till sjukdomen Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Socialt liv på offentliga platser under covid-19 : En fallstudie av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Zetterkvist; [2021]
  Nyckelord :Pandemi; Krishantering; Offentliga platser; Socialt liv; Stadsutveckling;

  Sammanfattning : Kring årsskiftet 2019/2020 upptäcktes en ny form av coronavirus, SARS-COV-2, i Wuhan, Kina (WHO, 2020). Sjukdomen orsakad av viruset är känd som covid-19. Viruset spred sig fort till övriga länder och den 31 januari 2020 bekräftades det första fallet av viruset i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020). LÄS MER

 5. 5. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotte Samuelsson; Pauline Wengelin; [2021]
  Nyckelord :storskalig vertikal inomhusodling; vertikal odling; takväxthus; odlingsbarhet; odlingshubb; odlingssystem; klimatpositiv stadsdel; CEA; large-scale vertical indoor farming; vertical farming; green hub; cultivation system; cultivation hub; rooftop greenhouse; cultivability; climate positive town district; CEA;

  Sammanfattning : Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och miljömässigt och där odlingsbarheten bibehålls. LÄS MER