Sökning: "Restaurang"

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade ordet Restaurang.

 1. 1. Det framgångsrika ledarskapet - Att skapa resilienta restauranger under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Claesson; Karin Friis; [2021-11-24]
  Nyckelord :Resiliens; Ledarskap; Ledarskap under kris; Ledaregenskaper; Restaurang; Covid-19;

  Sammanfattning : Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sverigeskrögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. LÄS MER

 2. 2. Det sensoriska konsumenttestet av kött- och vegoburgare som alla väntat på : Ett sensoriskt konsumenttest genomfört på kock - och sommelierstudenter på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Hampus Ulmborg; Louise Troedsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hushållens syn på matsvinn under Covid-19 pandemin : En förståelse om hur hushållens synsätt, kunskaper eller upplevelser kring matsvinn förändrats på grund av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Anastasia Tokar; Rebecca Rylander; [2021]
  Nyckelord :Hushållsvinn; Svenska hushåll; Covid-19 pandemin; Förändringar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En balansgång mellan gatans värden : En studie av de boendes perspektiv på Swedenborgsgatan som sommargågata

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Swedenborgsgatan; social plats; placemaking; Vistelsevärden; sommargågata; cykeltrafik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker det årligen återkommande gatuexperimentet kallat sommargågata som introducerades till utvalda Stockholmsgator sedan 2015. Det är en typ av delat utrymme enligt Stockholms stads ambition att öka tillgängligheten och framkomligheten för främst gång- och cykeltrafik, samt att skapa en urban plats med identitet och gemenskap via nya aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Låt oss prata om textur : En strävan efter att förstå textur i vin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Johanna Högman Vukovic; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :textur; munkänsla; uppfattning; kommunikation; förståelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER