Sökning: "Restaurangbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet Restaurangbranschen.

 1. 1. Hur definieras en bra ledare i restaurangbranschen? : - ur medarbetarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Elin Börjesson; Sara de Laval; [2019]
  Nyckelord :Medarbetare; Ledarskapsstil; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdskap i öppna kök : En studie utifrån kockar, restaurangchefer och restaurangägares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Mikaela Nerell; [2019]
  Nyckelord :hospitality open kitchen chefs restaurateurs; värdskap öppet kök kockar restaurangägare;

  Sammanfattning : De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken. LÄS MER

 3. 3. ”Någonstans får man ändå bara bita ihop” : En kvalitativ studie om servitriser och servitörers upplevelser av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kevin Westin; [2019]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; restaurangbranschen; organisatoriska normer; erfarenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Get a grip, Köksutensilier för jämställdhet : Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad jämställdhet i restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alice Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Normkritik; restaurangbranschen; ergonomi; co-design; 3D-printning; köksredskap; köksutensilier; stekpanna; användarstudier; formgivning;

  Sammanfattning : GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet är ett projekt som uppmärksammar hur normer och traditioner i kockyrket och produktdesign påverkar upprätthållandet av ojämställda arbetsförhållanden. Projektet har resulterat i ett designförslag på en stekpanna som på sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland kockar. LÄS MER

 5. 5. Hur personalomsättningen påverkas av trivsel inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Simon Karlsson; Joakim Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Turnover intention; staff; restaurant; hospitality; leadership; comfort; Maslow-model och FIRO-model.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER