Sökning: "Restauranghögskolan Umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Restauranghögskolan Umeå.

 1. 1. Anpassning till den lokala gastronomin : Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Niklas Sundström; Anton Hakala Bullerman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Kokboken : En resa från 1755-1951

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Emil Gredmo; Peter Stenman; [2018]
  Nyckelord :Cookbooks; recipes; foreword; authors; technology; Kokböcker; recept; förord; författare; teknik;

  Sammanfattning : Hur kokböckers utformning och innehåll har förändrats är ett område som inte har undersökts i större utsträckning. Kokböcker är en del av kulturers måltidshistoria vilket kan ge en insyn till vem maten lagades samt vilken mat som tillagades. LÄS MER

 3. 3. Hantverkets komplexitet : En tidsgeografisk studie av att steka kött

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Björn Norén; [2018]
  Nyckelord :cooking; craft; time geography; chef; recipe; Matlagning; hantverk; tidsgeografi; kock; recept;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en multi metodstudie där avsikten är att undersöka om filmdokumentation, tematisk analys och tidsgeografi kan användas som verktyg för att studera hantverk inom gastronomi och i detta fall specifikt en kocks hantverk. Syftet var att ta fram ett recept på görandet, hur steka kött. LÄS MER

 4. 4. Den nya kokboken? : En kvalitativ studie om sociala medier och dess påverkan på konsumenter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Ljung Pelle; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Cookbook; Food; Social media; Influence; Instagram; Kokbok; Mat; Påverkan; Sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier och framför allt Instagram har kommit att få en mer betydande roll i det vardagliga livet där vi interagerar och delar gemensamma intressen med varandra. Att ta bilder på mat och dela dem med varandra har blivit ett av de vanligaste objekten som läggs upp på sociala medier, varför gör folk det? Uppsatsens syfte är att ta reda på hur sociala medier används i vardagen hos personer i åldrarna 36-45 år som lever i barnfamiljer och hur detta påverkar vad de lagar för mat. LÄS MER

 5. 5. Kan du le på bilden eller slicka dig på fingret? : En studie om kockens roll i branschen och media.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Moa Söderlund; Ida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Kock; medias influens; restaurangbranschen; white guide;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study was to investigate the professional chef, the road to success as well as to highlight which factors affects success. This study incorporated both a qualitative content analysis and qualitative interviews. Consequently to broaden the understanding of the affect in success of chef’s as well as media's influence. LÄS MER