Sökning: "Restaurangsegmentering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Restaurangsegmentering.

  1. 1. Restaurangkoncept : Marknadsföring efter målgrupp

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Rebecka Hedlund; Nike Lind; [2016]
    Nyckelord :Restaurangsegmentering; gästsegmentering; restaurang och marknadspositionering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER