Sökning: "Restaurant industry"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Restaurant industry.

 1. 1. Värdskap i öppna kök : En studie utifrån kockar, restaurangchefer och restaurangägares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Mikaela Nerell; [2019]
  Nyckelord :hospitality open kitchen chefs restaurateurs; värdskap öppet kök kockar restaurangägare;

  Sammanfattning : De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken. LÄS MER

 2. 2. Hotell: en distributionskanal för sextrafficking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennie Hugosson; Madeleine Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Trafficking; sex-trafficking; CSR; hoteliers; prevention; social sustainability; tacit knowledge; Trafficking; sextrafficking; CSR; hotell; förebyggande; social hållbarhet; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Vår studie belyser hur hotellverksamheter arbetar med social hållbarhet kopplat till sextrafficking. Studien undersöker hur hotellen arbetar förebyggande mot sextrafficking, vilka utmaningar personalen upplever i verksamheten sett till förebyggandet av sextrafficking samt hur Corporate social responsibility (CSR) används i verksamheten kopplat till sextrafficking. LÄS MER

 3. 3. Fina fisken : Krögares erfarenheter av etiskt märkt fisk & hållbarhet i haven

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Angelica Fridlund; Susanna Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Chef; Costumer; Restaurant; Hållbarhet; Kock; Konsument; Restaurang;

  Sammanfattning : Den stora konsumtionen förväntas öka i framtiden då befolkningen ökar. Livsmedelskonsumtionen står för en fjärdedel av alla utsläpp i Sverige och en del i detta finns restaurangmåltiderna. LÄS MER

 4. 4. Varför ställs inte samma höga krav på kompetensutveckling för restauranganställda som dagens konsumenter gör på mat och dryck? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker kompetensutvecklingen inom restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Antonia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Kompetensutveckling restaurang;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kompetensutvecklingen inom restaurangbranschen. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där sju respondenter intervjuats från sju olika restauranger beläget i en medelstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. The effects of customer moods on value co-creation practises : A study based on student’s experiences from a restaurant setting

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl Abrahamsson; Lucas Ritvala; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the service industry, value creation has emerged from being something where service providers are the sole creators of value, into something where customers are equal creators of value. Nowadays it is seen as value co-creation between the two parties. LÄS MER