Sökning: "Restenosis"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Restenosis.

 1. 1. Akuta och sena komplikationer vid koronarangiografiska interventioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Medina Curkic; Raha Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligast förekommande orsaken till hjärtsjukdom är ateroskleros i kranskärlens inre lager, intima. Denna process gör att det intima i artärerna blir tjockare och etappvis gör så att kärlets lumen trängs undan. LÄS MER

 2. 2. Sena komplikationer efter percutan transluminal angioplastik i nedre extremiteter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Regina Hermansson; Maria Jalmgren; [2018]
  Nyckelord :arteria femoropoplitea; Paclitaxel; PTA; restenosis; stent; arteria femoropoplitea; Paclitaxel; PTA; restenos; stent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Percutan transluminal angioplastik (PTA) är ett ingrepp som syftar till att behandla patienter med besvär orsakade av ateroskleros med förträngningar i artärer. PTA går ut på att vidga kärlets diameter och ibland sätts en stent in i kärlet för att behålla öppenheten. LÄS MER

 3. 3. Restenos efter PC1 (ballongvidgning i hjärtats kranskärl): Upplevelser ur ett patientperspektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Annika Odell; [2007-03-23]
  Nyckelord :Grounded theory; PCI; Restenosis; Uncertainty; Coronary artery disease; Revascularisation;

  Sammanfattning : Background: The intention of this study was to clarify the patients perspective of what it means to suffer fiom documented restenosis after one or more Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Aim: The aim of this qualitative study was to ascertain the patients experience of restenosis. Method: Nine patients were interviewed. LÄS MER