Sökning: "Resultatmanipulation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Resultatmanipulation.

 1. 1. Resultatmanipulation i ekonomiska kriser? : - En studie av svenska bolags resultatmanipulation under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Trolle Grzechnik; Shajwan Karimi; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; COVID-19; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; statliga interventioner omställningsstöd .;

  Sammanfattning : Titel: Resultatmanipulation i ekonomiska kriser? - En studie av svenska bolags resultatmanipulation under COVID-19 pandemin. Datum: 2 juni 2022 Författare: Shajwan Karimi & Ludvig Trolle Grzechnik Handledare: Roland Almqvist Nyckelord: Resultatmanipulation, COVID-19, diskretionära periodiseringar, modifierade Jones-modellen, statliga interventioner (omställningsstöd). LÄS MER

 2. 2. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

  Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulation inför aktiefinansierade nordiska förvärv : En djupdykning i serieförvärvare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnsjö; Edward Grönblom; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; M A; serial acquirers; modified Jones Model; non-cash issue acquisition; Resultatmanipulation; förvärv; serieförvärvare; modifierad Jonesmodell; apportemission;

  Sammanfattning : Den här studien avser främst att bestämma huruvida nordiska förvärvare som finansierar uppköp via apportemissioner brukar sig av resultatmanipulation i kvartalen kring förvärvet. Syftet sträcker sig dessutom till att avgöra om den effekten är större för serieförvärvare än för enstaka förvärvare. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett samband mellan förekomsten av optionsprogram och finansiell lönsamhet? : En kvantitativ studie på Nasdaq Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Boström; Paula Sander; [2022]
  Nyckelord :Optionsprogram; personaloptioner; resultatmanipulering och finansiell lönsamhet;

  Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan förekomsten av optionsprogram och finansiell lönsamhet?  Optionsprogram som incitametsform har använts internationellt sedan mitten av 1900-talet, men har på senare år vuxit i omfattning även i Sverige och skattelagstiftningen har i takt med utvecklingen reviderats. Senast 2022 gjordes justeringar i lagstiftningen för att göra användandet av incitamentet mer gynnsamt. LÄS MER

 5. 5. Resultatmanipulation genom nedskrivning av goodwill : En studie om börsnoterade företag i Sverige under Covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Flinkfelt; John Nilsson; [2022]
  Nyckelord :earnings bath; Goodwill; diskonteringsränta; resultatmanipulation; valutakursförändring; IFRS; IAS;

  Sammanfattning : Att resultatmanipulation förekommer genom redovisning och nedskrivning av goodwill är allmänt känt inom ämnet. Sedan SFAS 142 infördes, som innebar att den tidigare avskrivningen inom goodwill skulle ersättas av en årlig nedskrivningsprövning. LÄS MER