Sökning: "Resultatmanipulering"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Resultatmanipulering.

 1. 1. Corporate social responsibility och resultatmanipulering - En kvantitativ studie om sambandet mellan corporate social responsibility och resultatmanipulering i svenska publika bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Klara Thorén; [2020-07-09]
  Nyckelord :CSR; resultatmanipulering; periodiseringsbaserad resultatmanipulering; Jones modifierade modell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den finansiella informationen och rapporteringen från företag genom årsredovisningar är en etablerad och reglerad kommunikation från företag till externa intressenter. Tillsammans med den finansiella informationen finns nu även ett intresse för icke-finansiell information och Corporate social responsibility (CSR). LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalité & Informationsasymmetri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Chiara Prior; [2020-07-09]
  Nyckelord :Redovisningskvalité; Informationsasymmetri; Resultatmanipulering; Kris; Periodiseringar; Likviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Finansiella rapporter bedöms hålla hög kvalité då de återger ekonomiskahändelser på ett rättvisande sätt. Samtidigt anses det ibland finnas incitament för rapporterande företag attsänka kvalitén på sina finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. En studie avseende hur byte av verkställande direktör påverkar goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Colling; Andrea Salic; [2020-07-09]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; VD-byte; resultatmanipulering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De redovisningsstandarder som idag ges ut av IFRS, bygger på attföretag ska göra egna bedömningar vid redovisning av sina ekonomiska händelser. I och medatt företagen ska göra egna bedömningar ökar handlingsfriheten vilket företag kan komma attutnyttja genom att manipulera sitt resultat. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Financial Analysts on Earnings Management : Empirical evidence from Swedish listed companies

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tim Roth; Nicholas Morgan; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Accrual-based earnings management; analyst coverage; analysts forecast; discretionary accruals; earnings management; real activities; real earnings management.; Resultatmanipulering; analytikerbevakning; analytikerestimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten : En kvantitativ studie på svenska privata aktiebolag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Berling; Magdalena Svensson; [2020]
  Nyckelord :resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; resultatmanipulering; revisorsrotation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur resultatkvaliteten påverkas när ett svenskt privat aktiebolag byter revisor. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten är ett ämne som är väl undersökt hos publika aktiebolag. De publika bolagen berörs av tvingande rotationskrav med syftet att öka kvaliteten i revisionen. LÄS MER