Sökning: "Resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Resultatstyrning.

 1. 1. De dubbla verkligheternas dilemma : En komparativ fallstudie över resultatstyrningens påverkan på lärare och polisers arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Berggren; Sam Larsson; [2019]
  Nyckelord :Målstyrning; resultatstyrning; NPM; profession; autonomi; makt; ansvar; rationalitet;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har svensk offentlig verksamhet styrts med resultatstyrning, vilket totalt ändrat statliga organisationers landskap. De som sägs ha påverkats mest av denna förändring är professionsyrken vilka utgör en femtedel av svensk yrkeskår. Denna studie beskriver hur professionella påverkas av resultatstyrning. LÄS MER

 2. 2. Styrning i ett förvaltningspolitiskt skiftande landskap, åt vilket håll är vi på väg? : En studie av regeringens styrning av Polisen 2012-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; förvaltningsstyrning; New Public Management; Mål- och resultatstyrning; Governance; Regleringsbrev; Polisen; Polismyndigheten; Tillitsbaserade styrformer;

  Sammanfattning : Regeringens styrning av sin förvaltning är en fråga som över tid varit i fokus för den förvaltningspolitiska forskningen. Uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka en eventuell variation i regeringens styrning av Polisen under 2012-2018 genom att studera politiska dokument; förordning med instruktion, regleringsbrev och tillkommande regeringsbeslut. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsstyrning och dess implementering : En studie om Karlskrona kommuns äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Veronica Lindvall; [2019]
  Nyckelord :NPM; implementation; management; elderly care; welfare; Street-level bureaucracy; NPM; effektivisering; implementering; förvaltningsstyrning; mål och resultatstyrning; äldreomsorg; välfärdstjänster; närbyråkrater;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the management of Karlskrona municipality's elderly care. The aim is to examine how the management is related to the theory of New Public Management. In addition, the study will investigate how the administration's employees, in this case the caregiver, respond to the management. LÄS MER

 4. 4. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningens förvirrande förvandling : En beskrivande idéanalys av regeringens styrning av den statliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Svahn; [2018]
  Nyckelord :Management by obectives and reults; Management by trust; Tillitsbaserad styrning; Mål- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER