Sökning: "Resursbaserat synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Resursbaserat synsätt.

 1. 1. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 2. 2. Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp : En fallstudie inom den svenska ölbryggeribranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aron Podavka; Robert Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Small and medium enterprises; resource; resource allocation; financial bootstrapping.; Små och medelstora företag; resurs; resursallokering; finansiell bootstrapping.;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to examine how small and medium sized enterprises applies financial bootstrapping and whether there are any disparities in appliance. Further on the study aims to examine resource requirements for the beer brewing industry and whether there are any disparities in requirement between small and medium sized companies. LÄS MER

 3. 3. ATT FÖRSTÅ TILLVÄXT MED ETT RESURSBASERAT SYNSÄTT

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anders Martinsson; Rickard Zanden; [2015]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; livscykel; strategi; tillväxt; resurs; kompetens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the book The Theory of the Growth of the Firm, published in 1959, takes the researcher Edith Penrose the first step towards what will later be known as the resource based view. Many scholars have since taken up where Penrose left and has further developed the approach to something that can now be described as almost a philosophy. LÄS MER

 4. 4. Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Staffan Bååt; Ludwig Wallin; [2013]
  Nyckelord :Innovation; RBV; resursbaserat synsätt; nätverksmarknad; MAN perspektiv; etablering nätverk; positionering nätverk; etableringshinder; resursbindningar nätverk; offshoremarknad; innovationskapacitet SMF; innovation nätverk; Innovativa SMF;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. LÄS MER

 5. 5. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER