Sökning: "Resursberoendeteori"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Resursberoendeteori.

 1. 1. Revision mot Ekobrott : En studie om sambandet mellan revision och den ekonomiska brottsligheten i små svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Malmqvist; Emma Björkman; [2017]
  Nyckelord :Economic crime; voluntary audit; agency theory; resource dependence theory; decision theory; Ekonomisk brottslighet; revisionsplikt; agentteori; resursberoendeteori; beslutsteori;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har inte fastställts hur den ekonomiska brottsligheten påverkats av att små svenska aktiebolag inte längre revideras. Trots att Ekobrottsmyndigheten varnat för att avsaknaden av revisor kan vara en riskfaktor för ökad ekonomisk brottslighet pågår en utredning om att utöka gränsvärdena för revisionsplikten för svenska aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Revisionens roll för årsredovisningars aktualitet : En studie om sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Hallström Planås; Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Financial reporting; timeliness; voluntary audit; reporting lags; SMEs; Finansiell rapportering; aktualitet; frivillig revision; försenade årsredovisningar; mindre företag;

  Sammanfattning : Bakgrund Av företag som omfattas av frivillig revision har en stor majoritet valt att avstå revision. Bolagsverket menar att avskaffandet av revisionsplikten har resulterat i en kraftig ökning av antalet för sent inlämnade årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Shirts, Skirts and Financial Performance : A study of the business case for gender diversity in Swedish and Danish corporation boards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Victoria Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Gender diversity; financial performance; agency theory; resource dependency theory; the business case for diversity;

  Sammanfattning : Problem:      Companies need to maintain a competitive position in the market to financially perform, and in order to do so, the companies need to have a good corporate governance structure. In the latter years, the ethical discussion about gender diversity has gained a lot of attention in society, which influence norms, standards and legislations, and also the business. LÄS MER

 4. 4. Revisorn : livbojen på ett stormigt hav? En studie om sambandet mellan revision och de svenska småbolagens konkurser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Johansson; David Wasserman; [2016]
  Nyckelord :business failure; business failure prediction; resource dependence; going concern; voluntary audit; konkurs; konkursprognostisering; resursberoende; going concern; frivillig revision;

  Sammanfattning : BakgrundAv bolag som omfattas av frivillig revision väljer 75 procent bort revision trots att den genomsnittliga kostnaden endast uppgår till 10 000 SEK per år för mindre bolag. Syftet med avskaffandet av revisionsplikten år 2010 var att minska småbolagens kostnader för att på så sätt underlätta verksamhetsdriften. LÄS MER

 5. 5. Ideella organisationers självständighet inom den sociala sektorn kontra kommunalt inflytande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Christoffer Skyberg; [2015-01-29]
  Nyckelord :ideella organisationer; resursberoendeteori; kommun; dokument; semistrukturerade intervjuer; Frälsningsarmén; Det Fria Sällskapet Länkarna; Göteborgs Kyrkliga Stadsmission; Verdandi Fyrstad;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ flerfallsstudie som utreder hur beroendeförhållandet kan ta sig i uttryck mellan ideella organisationer inom den sociala sektorn och kommunen med hjälp av resursberoendeteori. Studien baseras på dokument och fyra semistrukturerade intervjuer med representanter som är ansvariga för de ideella organisationernas stödjande verksamheter för missbrukare. LÄS MER