Sökning: "Retain knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Retain knowledge.

 1. 1. Belöningssystem inom språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sebastian Ringvold; Anton Nordness; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; Språkinlärningsapplikationer; Duolingo; Drops; Streak; Motivering; Spelifiering;

  Sammanfattning : Rewards can be used to navigate a person’s behaviour through stimulation. Knowledge about how humans experience and react to rewards has been of use in many areas, one such example is how retailers use point systems to retain customers. LÄS MER

 2. 2. "Hoppjerka" inte längre ett skällsord : En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Muotka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; ledarskap; ledarskapsförsörjning;

  Sammanfattning : Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 2015). LÄS MER

 3. 3. Rätt till autonomi? : Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ekestubbe Jernby; Annika Sevandersson Hansen; [2019]
  Nyckelord :Autonomy; emergency department; experience; interview; nurses; patient participation; phenomenology; reflective lifeworld research; Akutmottagning; autonomi; erfarenhet; fenomenologi; intervju; patientdelaktighet; reflekterande livsvärldsteori; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin inte tillgodoses och att värdigheten kränks. LÄS MER

 4. 4. Marktäckande material som åtgärd för minskat fosforläckage från rasthagar för värphöns

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Ebba Hellstrand; [2019]
  Nyckelord :utehöns; fosforbindningsförmåga; punktbelastning;

  Sammanfattning : Today there is a knowledge gap about phosphorus leakage from free range laying hens, and because of that a pilot project is ongoing since 2016 with scientists at The University of Agricultural Sciences (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE) and also advisors in order to investigate the nutrient load from free range laying hens. My thesis have been conducted within this project, and I have chosen to focus on phosphorus leakage. LÄS MER

 5. 5. Incremental Learning of Deep Convolutional Neural Networks for Tumour Classification in Pathology Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Philip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Convolutional Nerual Networks; Pathology; Incremental Learning; Catastrophic Forgetting; Generative Adversarial Networks; Auxiliary Classification Generative Adversarial Networks;

  Sammanfattning : Medical doctors understaffing is becoming a compelling problem in many healthcare systems. This problem can be alleviated by utilising Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems to substitute doctors in different tasks, for instance, histopa-thological image classification. LÄS MER