Sökning: "Retention strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Retention strategies.

 1. 1. The Impact of Motivation, Job Satisfaction and Job Security on Employee Retention: A Quantitative Research

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rida Salim; Usman Mushood; [2022]
  Nyckelord :Employee Retention; Motivation; Job Satisfaction; Job Security; Impact; Pakistan; Correlation;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to examine the relation between employee retention and its three variables namely motivation, job satisfaction, and job security of employees in a Pakistani organization named Varioline Intercool. The case study and deductive approach was used to conduct this study. LÄS MER

 2. 2. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
  Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER

 4. 4. Employer Attraction & Employee Retention in the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdul Hafeez Siddiqui; Mohamed Alkafafy; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis is placed in the context of Employer Attractiveness and Employee Retention within the Pharmaceutical Industry of Egypt and Pakistan. Most of the studies conducted in the past are either specifically done on Employer Attractiveness, Employer Branding, or a combination of both, indicating a lack of research between employer attractiveness and employee retention; thus, this thesis will bridge the gap between them and will be a great contribution. LÄS MER

 5. 5. Consumers’ Perspective on Loyalty Programmes and its Influence on Purchasing Decisions : A study on fast-fashion retailers’ consumers in the Swedish market

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Keyra Bonagas; Thu Giang Vu Dang; [2022]
  Nyckelord :loyalty programmes; consumer behaviour; fast-fashion retailers; brand loyalty; customer retention;

  Sammanfattning : Background: With apparel and clothing being one of the most highly consumed products for everyday life, businesses within the fashion industry have much demand. In order to gain leverage in a competitive market, many retailers have different strategies and loyalty programmes have been an attractive way for customer relationship management. LÄS MER