Sökning: "Retorik film"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Retorik film.

 1. 1. Fler poliser eller Bluewashing? : En komparativ och visuell retorikanalys av kampanjerna Bluewashing och Väx med en större uppgift

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofie Johansson; Elin Moberg; [2023]
  Nyckelord :Visuell retorik; Polismyndigheten; Polisförbundet; Bluewashing;

  Sammanfattning : Vid riksdagsvalet 2022 var rekryteringen av fler poliser den näst viktigaste frågan för väljarna (SCB, 2021). Regeringen beslutade år 2018 att ett mål för Polismyndigheten skulle sättas. 22 000 fler poliser innan år 2024. LÄS MER

 2. 2. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 3. 3. "Välkommen till vår verklighet" & "Just nu" : En kvalitativ multimodal audiovisuell analys av Försvarsmaktens reklamkampanj från årtalen 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Mekonen; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Strategic communication; rhetoric; semiotics; denotation; connotation; ethos; pathos; logos; Strategisk kommunikation; retorik; semiotik; denotation; konnotation; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en undersökning av Försvarsmaktens reklamkampanjer ‘’Välkommen till vår verklighet’’ och ‘’Just nu”, från år 2011 och 2020. Studiens två frågeställningar ligger som grund till vårt syfte att undersöka hur Försvarsmakten framställer sig i deras två centrala reklamkampanjer och vilka skillnader och likheter som framkommer mellan dessa årtal. LÄS MER

 4. 4. Tropa de Elite och argumentsdubbeltydighet : Att hjälpa gymnasieelever identifiera och tolka en fiktiv films retoriska argument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Rönnkvist; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; argumentation; retorik; film; Tropa de Elite; encoding; decoding; retorikundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur (den multimodala) argumentationen är uppbyggd i den fiktivafilmen Tropa de Elite (2007). Detta görs med syftet att lyfta hur man kan hjälpa gymnasieeleversjälva identifiera argumenten. Via en argumentationsanalys analyseras åtta scener, och fokusligger på filmens narrativa element. LÄS MER

 5. 5. "Vi måste panta mera" : En kvalitativ retorisk analys av Pantameras reklamfilmer ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Ljunggren; Amelie Marklind; [2022]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; rhetoric; image rhetoric; sustainability; Pantamera; celebrity advertising; Kvalitativ innehållsanalys; retorik; bildretorik; hållbarhet; Pantamera; kändisreklam;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en hållbarhetskris och medlemsländerna i Förenta nationerna, FN, har accepterat Agenda 2030 och de Globala målen. Det innebär ett hållbarhetsarbete på många olika plan, där målet bland annat är att klimatkrisen ska vara löst senast år 2030. LÄS MER