Sökning: "Retro Brand"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Retro Brand.

 1. 1. Brand revitalization in the music industry: a case study approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edoardo Macelloni; Max Beckers; Eva Salmon; [2020]
  Nyckelord :Brand Revitalization; Retro-Branding; Brand Awareness; Music Industry; Nostalgia; Disruption; Iconic bands; Ageing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to analyze how iconic brands in the music industry revitalize themselves in order to increase sales by making the brand active again. Research questions: a) Why do brands have need for brand revitalization? b) What are revitalization strategies that help these ‘ageing’ music brands renew their image and positioning in the present and future? c) How has digital disruption affected the music industry? How has this affected ‘ageing’ music brands? Design/methodology/approach: This paper will use an inductive approach, using secondary data and literature in order to create a qualitative research study. LÄS MER

 2. 2. Activating A Brands Track Record Using Retro Branding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Heed; Malte Bäck; [2019]
  Nyckelord :Retro Branding; Retro Brand; Brand Track Record; Strategic Brand Management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Activating a Brands Track Record using Retro Branding; Looking to the Past to Shape the Future. Date of Seminar: 2019-06-03 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Malte Bäck & Niklas Heed Supervisor: Mats Urde Keywords: Retro Branding, Retro Brand, Brand Track Record, Strategic Brand Management Purpose: The purpose of this thesis is to explore the phenomenon of retro branding and how it can activate a corporate brands track record, from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 3. 3. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Fritzon; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. LÄS MER

 4. 4. Deco Retro : Designprocessen för att skapa ett varumärke

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Per Eriksson; [2013]
  Nyckelord :brand; branding; sub-brand; identity; corporate identity; grafic design; visual profile; web design; Varumärke; undervarumärke; identitet; grafisk design; grafisk formgivning; visuell profil; grafisk profil; webbdesign;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för skapandet av varumärket Deco Retro. Samt den tillhörandedesignprocessen för att skapa en visuell identitet och profil för varumärket. VarumärketDeco Retro togs fram som ett undervarumärke till Kitsch Sweden AB som behövde ettvarumärke som passade deras nuvarande och framtida produkter. LÄS MER

 5. 5. My First Sneakr. Barnskor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Linus Lundkvist; [2012-02-13]
  Nyckelord :Childerns shoes; Sneakers; Footwear; Shoe design;

  Sammanfattning : Children shoes today is designed with the idea that there feet need a lot of support.Due to this the shoes are stiff all over and children are not recommend to wereshoes when they learn how to walk1. It is also quite difficult to squeeze there feet into these shoes. LÄS MER