Sökning: "Retrofit"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Retrofit.

 1. 1. Energy savings in multi-family building after using an innovative retrofitting package

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kosmas Kasolas; [2020]
  Nyckelord :Energy savings; retrofitting; energy efficient measures; thermal insulation; multi family building;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors that consume the most energy in Sweden. In order to deal with this problem Swedish government aims to reduce the energy consumption in the building sector 50% by 2050. Another ambitious goal set by the Swedish government is zero greenhouse gas emissions by 2040. LÄS MER

 2. 2. Seismic retrofitting assessment of historical churches : The reconstruction of The Basilica of Santa Maria di Collemaggio after the 2009 L’Aquila earthquake

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Angelika Hedenström; [2020]
  Nyckelord :L’Aquila; earthquake; reconstruction; church; Basilica; Santa Maria di Collemaggio; Collemaggio; historical; heritage; preservation; seismic; retrofit; SHM;

  Sammanfattning : This study summarizes previous research to evaluate and verify the results of the extensive restoration of The Basilica of Santa Maria di Collemaggio after the 2009 L’Aquila earthquake. In addition, it aims at identifying the vulnerability factors and challenges in preserving these buildings. LÄS MER

 3. 3. Högre besluts påverkan på militära systems tillgänglighet : exemplet Helikopter 14

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Helikopter 14; NH90; beslut; FMV; NHI; Försvarsmakten; INUS-villkor;

  Sammanfattning : Helikopter 14 är ett helikoptersystem inom Försvarsmakten som har drabbats av stora leveransförseningar, samt en låg operativ tillgänglighet. Varför situationen har uppstått är komplext med många inblandade parter och händelser som i varierande grad har bidragit. LÄS MER

 4. 4. Putting a New Spin on Shipping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :David Newman; [2020]
  Nyckelord :wind ship propulsion; Flettner rotor; human factors; technological innovation system; operational experience; Technology and Engineering; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis concerns Flettner rotors, a wind propulsion technology for commercial shipping which has recently gained momentum due to its ability to reduce fuel consumption, and consequently CO2 emissions, in a polluting sector of industry. Flettner rotors are able to reduce average fuel consumption by up to 20% and can be operated on a wide variety of ship types and sizes through both retrofit and installations on new builds. LÄS MER

 5. 5. Decision support systems for energy efficiency in buildings : a review of existing models and its potentials

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Thejan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :Decision support system; Climate mitigation; Energy efficiency; Graphical User Interface; Information and communication technologies; Retrofit; Beslutsstödsystem; klimatförändring; energieffektivisering; grafiskt användargränssnitt; Informationsteknik; renovering;

  Sammanfattning : Energy conservation and decarbonization of the building stock is a way to achieve sustainable development goals. Visualizing and monitoring energy consumption with a help of Decision Support Systems (DSS) can help to inform and support making decisions to conserve energy, reduce emissions, save costs and improve overall quality of life. LÄS MER