Sökning: "Retrospective"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade ordet Retrospective.

 1. 1. Evaluation of whole-body bone scans performed using a gamma camera with Cadmium Zinc Telluride detector

  Master-uppsats,

  Författare :Victor Asp; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; whole-body bone scans; gamma camera; Cadmium Zinc Telluride detector;

  Sammanfattning : The bone scan is a common nuclear medicine imaging procedure that is mainly used for evaluating several oncological patient groups. A radioactive tracer, 99mTc -labelled diphosphonate, is injected intravenously and accumulates in the skeleton. The distribution of the tracer in the body is measured with a gamma camera 3 hours post-injection. LÄS MER

 2. 2. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 3. 3. Skador hos fotbollsdomare : En retrospektiv observationsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Eriksson Kartal; [2022]
  Nyckelord :football; injury; match officials; referee; Assisterande domare; Fotbollsdomare; Fotboll; Skador;

  Sammanfattning : Bakgrund Fotboll är Sveriges populäraste sport och har över en halv miljon utövare. Det står för en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. Med ett stort antal aktiva fotbollsspelare behövs även domare. Domare har inte alltid varit en självklar del av spelet utan introducerades först när fotbollen professionaliserades. LÄS MER

 4. 4. Lärande och meningsskapande i en agil organisation : Upplevelsen av ett knowledge management-initiativ ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Brandt; Malin Sturesson; [2022]
  Nyckelord :Agila metoder; offentlig organisation; lärande; knowledge management; meningsskapande; samarbete; byråkrati; retrospective.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that investigates a public organization where the areas of agility and knowledge management meet with a focus on the co-worker’s experience. There is currently not much research on knowledge management regarding organizations striving to work explicitly agile, especially not within the public sector. LÄS MER

 5. 5. The Past is a Foreign Country : An Examination of the Retrospective Attribution of Organized Armed Groups According to Article 10 of ARSIWA

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Philippa Westling; [2022]
  Nyckelord :inviolability; state responsibility; attribution; organised armed groups; international humanitarian law; ARSIWA; CPIUN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER