Sökning: "Returer"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Returer.

 1. 1. Produktinformationens inverkan på returer inom e-handel : Fallstudie på tre företag inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Christian Barath; Nasrollah Amini; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Returer; Produktinformation; Storleksguide; Hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Med e-handelns snabba expansion har även returerna ökat, returvolymen inom e-handel kan vara så hög som 50% (Dissanayake och Singh, 2007). Returer kostar inte bara pengar utan påverkar även miljön i form av bl.a. ökade transporter. LÄS MER

 2. 2. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 3. 3. Green Turn : En grönare returprocess för e-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Coric; Linda Thuong; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; E-commerce; Returns; Consumer behaviour; Reverse logistics; Hållbarhet; E-handel; Retur; Kundbeteende; Omvänd logistik;

  Sammanfattning : Returer är nödvändiga för att kunder ska kunna känna sig trygga med sitt köp, särskilt när det gäller modehandeln då kunderna inte kan se och prova produkten före inköpet. För att göra kunderna mer benägna att beställa kläder på nätet har det blivit en standard för modeföretag att erbjuda generösa returpolicys för sina kunder. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av returflöde : En fallstudie med fokus på produkter med kort livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Emma Jernström; Jenny Petersson; [2019]
  Nyckelord :Returflöde; Returhanteringsprocess; Lean; 7 Slöserier; Returns management; Reverse logistics;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel? 2. LÄS MER

 5. 5. Fri retur – Bakslag för hållbarhetsarbetet i e-­‐handeln? : En kvalitativ studie om hur företag inom modebranschen kan använda Corporate Social Responsibility i frakt-­‐ och returneringsproblematiken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Jönsson; Josefine Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Delivery- and return; Corporate Social Responsibility; E-commerce; fashion; Frakt- och returnering; Corporate Social Responsibility; E-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln inom modebranschen fortsätter att öka och bidrar till att konkurrensen hårdnar. Även mängden returer ökar och samtidigt ökar kraven på en hög leveransservice hos kunderna, vilket belastar returprocessen samt bidrar till en sämre miljö med ökade transporter och mer materialförbrukning. LÄS MER