Sökning: "Returlogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Returlogistik.

 1. 1. Vägen till gynnsam returlogistik : En enfallsstudie på Ikea DC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :hampus poutiainen; Simon Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Return logistics; Reverse logistics; Supplier relationship management; Return management; Return avoidance; Gatekeeping; Distribution central; Distribution centre; B2B; Business-to-business.; Logistik; Returlogistik; Distributionscentral; Grön logistik;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. LÄS MER

 2. 2. Att returnera eller inte returnera, det är frågan : En studie om konsumenters beteenden och attityder vid köp av modevaror via e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Eklund; Jenny Sandström; [2019]
  Nyckelord :Consumer returns; consumer behavior; return management; return frequency; Konsumentreturer; konsumentbeteende; returneringsprocessen; modebranschen;

  Sammanfattning : Allt mer konsumtion har förflyttats till att ske via e-handel. Detta skapar nya förutsättningar för konsumenter och e-handelsföretag. Trots de många fördelar som detta medför, tillkommer även problem. LÄS MER

 3. 3. Optimering av ledtid för ett returflöde inom läkemedelsdistribution

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Gyllsten; [2019]
  Nyckelord :Läkemedelsdistribution; Ledtid; Lean; Returlogistik; Returflöde;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att kartlägga ett returflöde av läkemedel från apotek till en distributör, samt att kartlägga det interna inleveransflödet hos distributören. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: Frågeställning 1: Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? Frågeställning 2: Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? Frågeställning 3: Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta ledtiden? Metod och genomförande: En kvalitativ fallstudie utfördes på ett distributionslager för läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 5. 5. Hur kan livsmedelsbutiker påverka matsvinnet? : En kvalitativ studie om returlogistik inom svensk dagligvaruhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Sjögren; Rebecka Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Returlogistik; hållbar livsmedelskedja; matsvinn; dagligvaruhandel; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion i världen, vilket medför stora belastningar på miljön där klimatförändringar, försurning av mark och exploatering av naturresurser är ett bidragande resultat. Detta medför även onödiga kostnader för samtliga aktörer i livsmedelskedjan, eftersom livsmedel som hade kunnat säljas och konsumeras nu har producerats förgäves. LÄS MER