Sökning: "Return to sports"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Return to sports.

 1. 1. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 2. 2. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av sponsorskap : En studie om målsättning, avgörande faktorer och effektmätning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Fagernäs; Sarah Folkesson; [2021]
  Nyckelord :Sponsorship; sports; sports organization; exposure; effect; added value; brand awareness; relationship building; Sponsring; idrott; idrottsorganisation; exponering; effekt; mervärde; varumärkesmedvetenhet; relationsskapande;

  Sammanfattning : As it has become increasingly important in the sports world for organizations to try to raise capital, sponsorship has become more significant. As a result, the sports associations receive the financial assets they need from the companies and in exchange, the companies receive exposure in return for example. LÄS MER

 4. 4. Heartful partnership or just business? : Investigating corporations' reasoning and expected outcomes of sponsoring Swedish elite football teams.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Organisation, Ledarskap, Strategi och Entreprenörskap; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth; Jönköping University/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Författare :Jacob Bergengren; Oscar Knutsson; Jonatan Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :sports marketing;

  Sammanfattning : Abstract Background: Marketing in the current era is more complex than before, companies need to be creative and utilize more marketing mediums in order to stand out and reach a greater audience. Many companies thus implement sponsoring activities connected to sports to reach a greater and more specific audience. LÄS MER

 5. 5. Idrottens kontroversiella beroendeställning till spelmarknaden : En studie om den omreglerade svenska spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Denis Isovic; Kim Svensson; [2021]
  Nyckelord :Gambling act; referral; license; gambling company; gambling policy; canalization; gambling market; Spellag; remiss; licens; spelbolag; spelpolitik; kanalisering; spelmarknad;

  Sammanfattning : This study deals with sport's controversial dependence on the gambling market. The aim of the study is to analyse the comments of authorities, organisations and associations regarding the governmental public inquiry (SOU 2017:30) A re-regulated gambling market. LÄS MER