Sökning: "Return to work"

Visar resultat 1 - 5 av 678 uppsatser innehållade orden Return to work.

 1. 1. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 2. 2. Sustainable reduction of asbestos sample losses using Radio Frequency Identification and the 5S method

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Elie Falcand; [2021]
  Nyckelord :asbestos; Radio Frequency Identification; 5S; traceability; loss reduction; asbest; radiofrekvensidentifikation; 5S; spårbarhet; förlustminskning;

  Sammanfattning : This study is a research around an issue encountered by MyEasyLab, a laboratory involved in asbestos testing for the French market. They are facing a problem of sample losses, which is hardly acceptable, especially when growing on a highly competitive and price driven market. LÄS MER

 3. 3. Integration of Hydrogen Production via Water Electrolysis at a CHP Plant : A feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anton Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Electrolyzer; Energy; CHP; Hydrogen; Feasibility; PEM; water electrolysis; Elektrolysör; Energi; CHP; Vätgas; PEM; vattenelektrolys;

  Sammanfattning : Hydrogen gas (H2), that is not produced from fossil oil or natural gas, is expected to become a cornerstone in the energy transition strategy in Europe. The recent years, technological and economic advances in the electrolyzer area, along with political and corporate support, have put H2 at the forefront of many countries’ climate change agenda. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 5. 5. ”ATT MOTIVERA UNGDOMARNA ATTÖVERHUVUDTAGET GÖRA NÅGOT ANNAT ÄN DETDE GÖR IDAG” -En studie om nio kommuners arbete med det kommunalaaktivitetsansvaret

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rooth David; Ågren Anna; [2021]
  Nyckelord :Social exclusion; Education; Municipalities; Upper secondary-school eligibility; Responsibility; United action; Measures; Goals;

  Sammanfattning : This essay is based on a societal problem related to the exclusion that arises when young peopledo not reach upper secondary school eligibility, and how low education can have consequencesfor society over time. The thesis focuses on the municipalities' work and responsibility towardsthe individuals who make up the current target group, 16-19 year olds who do not study or havean employment. LÄS MER