Sökning: "Retursystem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Retursystem.

 1. 1. Återbruk av byggmaterial : En studie om effektivisering och avfallsminimering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lea Péter; Minh Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Reuse; Building Material; Waste; Sustainability; Change Management; Circular Economy; Återbruk; Återanvändning; Byggmaterial; Avfall; Hållbarhet; Förändringsarbete; Cirkulär Ekonomi;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar samtidigt som jordens resurser minskar och klimatförändringarna blir alltmer akuta. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande mängd av det totala avfallet ivärlden. För att vända denna trend måste återbruk av byggmaterial öka. LÄS MER

 2. 2. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 3. 3. Saving the world - One truck at a time : A case study at Volvo Trucks on reducing the packaging waste through circular economy

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Orrefalk; Charlotta Nedström; [2018]
  Nyckelord :Circular economy; Reversible logistics; Sustainable packaging; Waste management; Cirkulär ekonomi; Reversibel logistik; Hållbara förpackningar; Avfallshantering;

  Sammanfattning : The production and consumption of today generates huge amounts of waste, and due to the increasing living standards the amount will continue to increase. The waste leads to large environmental impacts due to pollution and emissions of greenhouse gases, as well as the depletion of raw materials. LÄS MER

 4. 4. Är ett cirkulärt retursystem eller användning av förnyelsebara material att föredra? : Jämförande LCA av underslag för leveranser av gips

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Anna Runsten; [2018]
  Nyckelord :LCA; circular economy; return system; return packaging; LCA; cirkulär ekonomi; retursystem; returemballage;

  Sammanfattning : Due to the large quantities of waste in the construction industry, a circular return packaging system is evaluated as bearers used for gypsum deliveries. The master thesis is written together with the construction company JM AB with the goal of being able to support future strategies for the development of more sustainable packaging solutions. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå : En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mariam Azhibayeva; Lisa Rutqvist; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Institutional Theory; Network Theory; Network; Return System; Omvänd logistik; Institutionell teori; Institutionella krafter; Nätverksteori; Nätverk; Retursystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. LÄS MER