Sökning: "Reumatoid artrit"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Reumatoid artrit.

 1. 1. Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? : Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Emstrand; [2019]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; kost; vegandiet; medelhavsdiet;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av EliA-metoden för analys av reumatoid faktor IgM och anti-CCP IgG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sana Kumbaric; Lejla Odobasic; [2019]
  Nyckelord :ACR; CMIA; nephelometry; autoantibodies; verification; ACR; CMIA; nefelometri; autoantikroppar; verifiering;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar delaktighet i aktiviteten arbete för kvinnor med reumatoid artrit : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lina Hagberg; Jessica Hägg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; reumatoid artrit; arbete; delaktighet; aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan leda till symptom i form av kontrakturer, smärta, trötthet och stelhet. Arbete anses varaen meningsfull aktivitet och påverkar hur människan upplever sin roll i samhället. Möjligheten till delaktighet i aktiviteten arbete påverkas av faktorer i arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Smärta, sorg och ett nytt liv : En litteraturöversikt över personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Filipsson; Ida Kulborg; [2019]
  Nyckelord :Kronisk sjukdom; livsomställning; personcentrerad omvårdnad; reumatoid artrit; sorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit, RA, är en systemisk, autoimmun och livslång sjukdom. Runt 2 000 personer nydiagnostiseras i Sverige varje år. Kvinnor drabbas i högre grad än män.  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit. LÄS MER

 5. 5. Behov av stöd. Patienter med reumatoid artrit. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Skogefors; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; communication; nurse-patientrelationship; treatment; trygghet; kommunikation; sjukskötersk-patientrelation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit är en kronisk och autoimmun sjukdom som påverkar lederna genom inflammation vilket kan leda till förstörelse av leder. Sjukdomen kan leda till både fysiska och psykiska begränsningar såsom smärta, fatigue och nedsstämdhet vilket kan leda till ett minska välmående. LÄS MER