Sökning: "Reumatoid artrit"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Reumatoid artrit.

 1. 1. Dagliga upplevelser av Reumatoid Artrit : En litteraturstudie om personers upplevelser av Reumatoid Artrit i vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sedika Hauari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att antalet personer med reumatoid artrit (RA) ökar så saknas fördjupad kunskap om vilka upplevelser dessa personer har av sjukdomen i sina dagliga aktiviteter. Fördjupad kunskap om detta skulle hjälpa sjuksköterskan att utföra en bättre personcentrerad vård. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner vid reumatoid artrit i handen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Erik Mellerstedt; Josefin Nicander; [2020]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; arbetsterapeutiska interventioner; hand; OTIPM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som drabbar knappt 1 % av Sveriges befolkning. Vid RA är minskad handkraft, upplevd stelhet, smärta och nedsatt greppförmåga vanligt förekommande vilket sin tur kan påverka aktivitetsförmågan. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Detected glycan structures of IgG from rheumatoid arthritis patients compared with helathy induviduals – A Literature Study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Roos; [2020]
  Nyckelord :Glycosylation; IgG; rheumatoid arthritis; glycan; detection;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a literature study presenting detected glycan structures of serum IgG, in literature, from rheumatoid arthritis (RA) patients and healthy individuals. It is a systematic literature study. LÄS MER

 5. 5. Production and characterization of alternative scaffold proteins for medical applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Knave; [2020]
  Nyckelord :Protein Engineering; Affinity proteins; ABD; ADAPT; Interleukin 17;

  Sammanfattning : Antibodies, as forerunners in the field of biological drugs, are originally an organism’s answer to the invasion of different pathogens. Today, antibodies are a common treatment for many chronic diseases such as the immune-mediated inflammatory diseases rheumatoid arthritis or psoriasis. LÄS MER