Sökning: "Reverberation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Reverberation.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 2. 2. Is there a correlation between the natural reverberation in a critical listening environment and adjustments of an artificial reverb?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marcus Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Audio engineering; acoustics; control room; reverberation; reverberation time; psychoacoustics; mixing; reverb; Ljudteknik; akustik; kontrollrum; ljud; efterklang; efterklangstid; psychoakustik;

  Sammanfattning : One of the mixing engineers most important tool when listening, analyzing and taking decisions is the physical space in which the reproduction system and the monitors are placed. The space needs to fulfill certain aspects to be able to qualify as a control room considered good for taking these decisions. LÄS MER

 3. 3. Beamforming and Blind Signal Separation for Far-field Voice Capture using a Microphone Array

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Luke Postema; Johan Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Beamforming; Microphone array; Minimum variance distortionless response; delay-and-sum; direction of arrival; blind signal separation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the evolving technology of mobile electronics and other forms of communication methods, an increasing demand of speech intelligibility is introduced. In a conference room for example, multiple microphones are placed directly in front of the speaker in order to pick up clean speech. However, several challenges still exist. LÄS MER

 4. 4. Paddle stirrer to a reverberation chamber

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andrea Mastrorilli; Josefin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :paddle stirrer; reverberation chamber; control system; encoder; magnetic encoder; paddle-omrörare; modväxlande kammare; styrsystem; sensor; magnetisk sensor;

  Sammanfattning : Halmstad University is currently equipped with an Echo-free chamber to perform EMC testing, but no reverberation chamber. The construction of a paddle stirrer to be utilized in Halmstad University would drastically reduce the time required to perform EMC testing, since reverberation chambers are more efficient than Echo-free chambers for these kind of tests. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av absorptionskoefficient för kompositmaterial

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rasmus Lysell; Emelie Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I artikeln behandlas mätningar av absorptionskoefficienten, parametern som beskriver hur ljud absorberas, för ett nytt kompositmaterial framtaget för bland annat installation i Globen. De metoder som användes begränsades till mätning i efterklangsrum samt mätningar med en ljudintensitetsprob. LÄS MER