Sökning: "Revisionsarvode"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Revisionsarvode.

 1. 1. Hur revisorns personliga egenskaper påverkar antalet kommunicerade Särskilt Betydelsefulla Områden : En kvantitativ studie om revisorns egenskaper och dess påverkan på antal kommunicerade Särskilt Betydelsefulla Områden i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Ljunghammer; Jacob Wiss; [2022]
  Nyckelord :Särskilt Betydelsefulla Områden;

  Sammanfattning : ISA 701 blev ett krav för börsnoterade företag 2016 och var tänkt att bidra till att minska informationsasymmetrin mellan revisorernas arbete och intressenter. Standarden innebär att revisorerna ska tydliggöra vilka som varit de mest betydelsefulla områdena i revisionen. LÄS MER

 2. 2. Förändringen av revisionsarvodet och revisionsprocessen i en orolig samhällskontext : En kvantitativ studie om riskfyllda företag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Berg; Lina Lundin; [2022]
  Nyckelord :Revisionsarvode; going concern; kris; covid-19; revisionsrisk; informationsasymmetri; komfort; Audit fee; going concern; crisis; Covid-19; pandemic; audit risk; asymmetric information; comfort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder inga tvivel om att revisorn har en explicit funktion till att stärka redovisningens trovärdighet. I det sociologiska perspektivet kan vi även förstå revisorns funktion som en producent av komfort medan vi i det ekonomiskt rationella perspektivet ser revision som ett medel för att minska informationsasymmetri. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemins effekt på revisionsarvode för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cornelia Englund; Ann-Charlotte Svensson Holm; [2022]
  Nyckelord :Audit fee; Corona pandemic; Global crisis; Audit risk; Revisionsarvode; Coronapandemin; Globala kriser; Revisionsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en pågående kris där de ekonomiska effekterna och inblandade faktorer för företag inte är helt klarlagda ännu. Teoretiska resonemang har förts kring om några av de effekter som sågs vid finanskrisen 2008–2009 (såsom förändrade revisionsarvoden) också kommer att ske till följd av coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Byrårotation : En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stefanie Nygren; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Revision; Revisionskvalitet; Byrårotation; Revisionsarvode; AuditLag;

  Sammanfattning : Titel: Byrårotation: En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi Författare: Stefanie Nygren och Emma SjögrenHandledare: Mattias HambergDatum: 2022 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som förklarar företags val att byta revisionsbyrå, samt att studera de konsekvenser som en byrårotation har.Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll i kristider - En studie om påverkan av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Olsson; Sebastian Strömland; [2020-07-08]
  Nyckelord :Revision; revisor; Covid-19; Customer Relationship Management; revisionsarvode; krishantering; finansiell kris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Världen har i modern tid aldrig stött på ett virus av Covid-19s proportioner och heller aldrig behövt anpassa sig därefter. Regeringen behöver stötta med statliga medel, men samtidigt finns det även andra aktörer som kan ge råd och hjälp. LÄS MER