Sökning: "Revisionsbransch"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Revisionsbransch.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. Från rekrytering till karriär inom revisionsbyråer : En kvalitativ studie gällande jämställdhet inom revisionsyrket

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :George Eissa; Amanda Deaibes; [2022]
  Nyckelord :Career opportunities; auditing; equality; social role theory; Karriärmöjligheter; revision; jämställdhet; social role theory;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett omdiskuterat och aktuellt ämne som påverkar flera verksamheters utfall. Den svenska revisionsbranschen genomgår en successiv förändring och flera kvinnliga revisorer börjar klättra i organisationshierarkin vilket minskar den manliga dominansen. LÄS MER

 3. 3. Revisor och klient: ett distansförhållande? : En kvalitativ studie om hur relationen mellan revisor och klient påverkats av Covid-19 och digitaliseringen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefin Okstam; Anna Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Auditor; client; auditor-client-relationship; digitalization; Covid-19; Revisor; klient; revisor-klient-relation; digitalisering; Covid-19;

  Sammanfattning : Inledning: Revisor-klient-relationen är viktig både för revisorn och revisionsarbetet, men också för klienterna och deras upplevda mervärde av en revision. Digitaliseringen och Covid-19 tycks medföra nya förutsättningar för denna relation som inte undersökts i tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig kvalitetskontroller vid revision mellan Big 4 och små revisionsbyråer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Hasselblom; Erik Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :Quality Control; ISQC 1; ISA 220; Auditing; Institutional theory; Kvalitetskontroller; ISQC 1; ISA 220; revision; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Dagens revisionsbransch är stöpt ur företagsskandaler och har under drygt hundra år utvecklats. Många revisionsbyråer har kommit och gått och det samma gäller reglering kring yrket. ISQC 1 är en standard som började gälla i Sverige under 2009 och som ställer krav på att revisionsbyråerna har kvalitetskontrollsystem. LÄS MER

 5. 5. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER