Sökning: "Revisionsplikten avskaffande i små bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Revisionsplikten avskaffande i små bolag.

 1. 1. Revision är ett val : Varför väljer aktiebolag att använda sig av revisor trots att de inte behöver det?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lina Jansson; Lara Nanno; Rana Saour; [2016]
  Nyckelord :Försäkran; Trygghet; Frivillig revision; Revisionspliktens avskaffande; Små företag; Revisor; Revision;

  Sammanfattning : Frågeställning: Varför väljer en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna att använda sig av revisor trots avskaffandet av revisionsplikten?Finns det någon skillnad vid valet att använda sig av revisor mellan aktiebolag som startades efter att den frivilliga revisionen infördes och de aktiebolag som redan fanns när lagen infördes i Västerås och Eskilstuna?Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara varför en del små aktiebolag i Västerås och Eskilstuna som hade en verksamhet innan revisionsplikten togs bort och de som har startat en verksamhet sedan den nya lagen infördes väljer att använda sig av revisor fast det inte behöver det enligt lag.Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Avskaffandet av revisionsplikten : en litteraturstudie över intressenters inställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Caringe; Emil Mossberg; [2015]
  Nyckelord :revision; revisionsplikt; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. LÄS MER

 3. 3. Fria, men ändå villiga? : En studie om företagsfaktorers påverkan på efterfrågan på frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Hansson; Fanny Pers; [2015]
  Nyckelord :Revisionspliktens avskaffande; principal-agentteorin; små bolag; frivillig revision;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades revisionsplikten för små bolag i Sverige vilket gör att det numera är frivilligt för dessa bolag att ha en revisor. Det är kombinationen av Sveriges låga gränsvärden för undantagande av revisionsplikt, samt avsaknaden på tidigare forskning i en svensk kontext som motiverar denna studie. LÄS MER

 4. 4. Revisionspliktens avskaffande – Vad karaktäriserar de bolag som väljer att ha revisor fast de har möjlighet att avstå?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Posth; Jakob Westergård; [2014-01-30]
  Nyckelord :Revision; revisor; revisionsplikt; revisionspliktens avskaffande; omsättning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisionsplikten för små aktiebolag är avskaffad sedan den1 november 2010. Av alla bolag som startat efter det datumet, och som omfattas av frivilligrevisionsplikt, så väljer fortfarande ca 25 % att ha revisor. Därmed finns en oklarhet i varförfortfarande vart fjärde bolag väljer att ha revisor. LÄS MER

 5. 5. Fordringsägare vid konkurs : Revisionens betydelse i värderingen av ett litet bolags betalningsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Haglund; [2014]
  Nyckelord :Abolishment of legislated audit; voluntary auditing; bankruptcy; deficit; debtors; creditors; insolvency practitioners.; Avskaffande av revisionsplikten; frivillig revision; konkurs; underskott; prioriterade borgenärer; fordringsägare; konkursförvaltare.;

  Sammanfattning : Stora företagsbedrägerier och skandaler såsom Kreuger, Enron och Worldcom där fordringsägare led omfattande förluster, följs ofta av en debatt om revisionens syfte och omfattning. Efter påtryckningar från EU om att minska den administrativa bördan, öka konkurrenskraften och stimulera Europas ekonomi, avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige 2010. LÄS MER