Sökning: "Revisionspliktens avskaffande"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Revisionspliktens avskaffande.

 1. 1. Slopandet av revisionsplikt för små aktiebolag : En studie som undersöker om redovisningskvaliteten har försämrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Nilsson; Maria Sabel; [2019]
  Nyckelord :mandatory audit; abolishment of mandatory audit; accounting quality; small companies; unexpected accruals; modified Jones-model; revisionsplikt; revisionspliktens avskaffande; redovisningskvalitet; små aktiebolag; oväntade periodiseringar; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Redovisningskvalitet på små aktiebolag har påvisats minska sedan revisionskravet slopades. Det förekommer en diskussion om huruvida revisionskravet behöver återinföras eller om gränsvärdena för revisionsplikten ska utökas. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskonsulten - en föränderlig yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carola Laakakoski; Linnea Källman; Ingrid Ährlin; [2018]
  Nyckelord :Redovisningskonsult; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltsedan slutet av 1800-talet har det funnits revisionsplikt i Sverige. Denna revisionsplikt slopades dock 2010 för s.k. mindre bolag eftersom man i EU ville underlätta för de mindre bolagen samt stärka europas ekonomin genom att öka konkurrensen. LÄS MER

 3. 3. Ren eller oren revisionsberättelse? : En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Flouna Awdisho Danial; Ivana Nikolic Jevremovic; [2018]
  Nyckelord :Revision; revisor; ren oren revisionsberättelse; finansiella-och icke finansiella variabler;

  Sammanfattning : Revisionsmarknaden har förändrats under den senaste tidsperioden till följd av bland annat skandaler som till exempel Enronskandalen och revisionspliktens avskaffande 2010. När bedrägerier uppstår i företagens redovisning blir dess revisorer oftast anklagade som ansvariga då deras huvudsakliga uppgift är att granska företagens finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 4. Hur revisionspliktens avskaffande uppfyllt småföretags, revisorers och myndigheters förväntningar : En kvalitativ studie om reformens utfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Martin Bjermqvist; Anette Harder; [2018]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revisionens avskaffande; förväntningar; småföretag; revisionsbyråer; myndigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie grundar sig på Riksdagens beslut år 2010, att genom en reform avskaffa revisionsplikten för småföretag. Målet med revisionspliktens avskaffande var att minska småföretagens kostnader och administration, men även att förbättra konkurrenssituationen och tillväxtmöjligheterna. LÄS MER

 5. 5. Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv : Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Fagerberg; Jacob Sennhed; [2018]
  Nyckelord :Abolition of Mandatory Audit; Accountant Consultants; Smaller Firms; Perceived Value; Seriousness; Credibility; Safeness; Revisionspliktens avskaffande; redovisningskonsulter; mindre bolag; upplevt värde; seriositet; trovärdighet; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund När revisionsplikten avskaffades för mindre bolag under år 2010 gjordes detta med argument om att revisionen var en stor kostnad för de mindre bolagen, som ofta har mindre resurser. Efter avskaffandet gavs mindre bolag möjligheten att själva bestämma vilka ekonomiska tjänster som skulle köpas in. LÄS MER