Sökning: "Revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 1110 uppsatser innehållade ordet Revisor.

 1. 1. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Behovet och nyttan med revision: En studie kring hur mindre aktiebolag reflekterar kring revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Johansson; Jenny Thanh Luong; [2023-08-18]
  Nyckelord :revisionsplikt; aktiebolag; revision; intressentteori; reflektioner; nyttokostnadsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle där organiserad brottslighet och ekobrott har blivit allt vanligare krävs det ökade resurser till ekobrottsmyndigheten och relaterade funktioner. Den svenska regeringen har påbörjat en utredning för att utreda huruvida det kan göras för att motarbeta att företag och aktiebolag idag används som brottsligt syfte. LÄS MER

 3. 3. Oberoendeproblematiken när revision kombineras med rådgivning i små bolag: En kvalitativ studie om revisorers resonemang kring rådgivnings påverkan på oberoende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Andersson; Marielle Lundvall; [2023-08-18]
  Nyckelord :Revision; revisor; oberoende; revisionsnära rådgivning; fristående rådgivning; principal-agentteorin; analysmodellen; byråjäv;

  Sammanfattning : Oberoende är en avgörande del i revisionsyrket som revisorer måste upprätthålla. Rådgivning inom branschen har ökat de senaste decennierna och därmed även problematiken kring oberoende, inte minst inom små bolag som är den typ av företag som främst är i behov av extern rådgivning. LÄS MER

 4. 4. Hur digitaliseringen förändrar redovisningsprocessen och dess kvalitet: En kvalitativ studie baserad på experters uppfattning om hur digitalisering påverkat redovisningsprocessen och dess kvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Löf; Axel Lindskog; [2023-08-18]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsprocessen; kvalitet; automatisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund & problemdiskussion: Digitalisering har påverkat redovisningsbranschen på olika sätt de senaste åren, framförallt hur kundkontakten sköts men även arbetssättet. Med digitaliseringen så kommer det nya digitala verktyg som företag inom branschen försöker omfamna. LÄS MER

 5. 5. Kan revisorn vara den avgörande faktorn för små, onoterade, svenska företags överlevnad? - En studie som undersöker sambandet mellan revision och risken att gå i konkurs eller likvidation.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Landerberg; Ella Svensson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Konkurs; Likvidation; Onoterade aktiebolag; Altman Z”-score;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: För över tio år sedan avskaffades revisionsplikten för en stor andel av de svenska, onoterade aktiebolagen. Samtidigt har vår ekonomi tampats med svårigheter de senaste åren som bland annat beror på Covid-19 pandemin. Detta resulterade i att rekordmånga företag gick i konkurs eller likvidation under 2022. LÄS MER