Sökning: "Revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 1023 uppsatser innehållade ordet Revisor.

 1. 1. Nya utbildningskrav - hur påverkas revisorsprofessionen?En kvalitativ studie om revisorers uppfattning av de nya utbildningskraven för attbli auktoriserad revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Wilma Bergkvist; Emma Björklund; Josephina Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilka kompetenser är viktiga under en revisors karriär?En studie om vilka kompetenser auktoriserade revisorer anställda inom The Big Four anser vara viktiga under de olika karriärstegen för en revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Andersson; Janna Tegidius; Josefine Widén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kravbilden på den aspirerande revisorn : Hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Teodor Håkansson Rissler; Thomas Moberg; [2021]
  Nyckelord :Audit; educational requirements; hard skills; soft skills; recruitment; Hårda färdigheter; mjuka färdigheter; revision; rekrytering; utbildningskrav;

  Sammanfattning : Syftet är att förklara hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer. Detta syfte härleds utifrån två iakttagelser: trender inom rekryteringsarbete samt Revisorsinspektionens (RI):s nya teoretiska utbildningskrav. LÄS MER

 5. 5. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER