Sökning: "Revolt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Revolt.

 1. 1. Aktivist, Javisst! : En kvalitativ fallstudie om Extinction Rebellion Svergies kommunikation på Facebook under Noveberupproret 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Cenner; Astrid Froede Othelius; [2021]
  Nyckelord :Social movement; Strategic communication; Facebook; environmental issues; Extinction Rebellion; Social rörelse; Strategisk kommunikation; Facebook; Miljö och Klimat; Extinction Rebellion;

  Sammanfattning : Social movements focusing on environmental issues experienced a renaissance in September 2018, and concurrently the environmentally focused social movement Extinction Rebellion was founded. Previous research reveals that social media has become an important tool for social movements for both mobilising and spreading knowledge and information. LÄS MER

 2. 2. Niondeklassares blivande : En förståelsemodell för normkritiskt inspirerad svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anton Lindgren Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Norm critical pedagogy; postperspectivs; Swedish teaching; discourse analysis; second school pupils; Normkritiskt pedagogik; normkritiskt inspirerad undervisning; svenskämnet; högstadieelever; postperspektiv; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra till förståelsen för hur svensklärare på högstadienivå kan planera, anpassa och analysera sin normkritiskt inspirerade undervisning. En förståelsemodell, med elevernas blivande som kärna, presenteras som sammanfattningen av forskningen och teorierna om normkritiskt inspirerad undervisning grundad i postperspektiven. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 4. 4. Résistance et résilience chez l’héroïne Doria dans Kiffe kiffe demain de Faïza Guène.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Diane N’Nyetam Mouang; [2020]
  Nyckelord :Kiffe kiffe tomorrow - Resistance; Resilience; Proletarianism; Gender.; Kiffe kiffe demain - Résistance - Résilience – Prolétarisme – Genre;

  Sammanfattning : Dans ce mmoire, nous tudions les thmatiques de la rsistance et de la rsilience. Doria, l?hrone principale se retrouve du jour au lendemain sans son pre, parti la recherche d?un hritier dans son pays natal, le Maroc. LÄS MER

 5. 5. Fascism och andlighet : Julius Evolas idéer hos svensk extremhöger idag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lundin; [2020]
  Nyckelord :andlighet; antifeminism; antimodernism; cyklisk tidsuppfattning; fascism; filosofi; Julius Evola; lineär tidsuppfattning; nationalism; politik; rasideologi; religion; radikal traditionalism; religion; svensk högerextremism.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tre valda huvudspår i Julius Evolas (1898–1974) andliga och filosofiska tankevärld som går att återfinna hos svensk extremhöger idag. De valda huvudspåren handlar om strävan efter en återgång till en andlig världsbild istället för materialism, en naturlig social hierarki istället för en konstgjord baserad på materiella tillgångar – och kvinnor och män i den heliga hierarkiska ordningen. LÄS MER