Sökning: "Reward system"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden Reward system.

 1. 1. Carrots, Sticks, and Other Tricks: Understanding the effectiveness and robustness of social mechanisms for encouraging cooperation in a complex adaptive system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Thomas Atherton; Andreas Bergström; [2022]
  Nyckelord :Agent-based modelling; Behavioural; Complexity; Cooperation; Evolutionary;

  Sammanfattning : Cooperation is critical for success in many economic interactions, but social dilemmas between the best outcomes for society and for individual decision-makers often arise. This thesis adds to existing game-theoretic and behavioural studies by evaluating cooperation in the public goods game (a canonical social dilemma) in a more complex, realistic system. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem - moroten till motivation hos säljare? : En studie om belöningars koppling till motivation hos anställda i försäljningsverksamheter inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ida Petersson; Karina Lozada; [2022]
  Nyckelord :motivation; reward system; non-monetary rewards; monetary rewards; performance-based pay; goal congruence; motivation; belöningssystem; icke-monetära belöningar; monetära belöningar; resultatbaserad lön; målkongruens;

  Sammanfattning : Verksamheter arbetar för att erhålla en hög målkongruens, att alla anställda ska sträva mot verksamhetens gemensamma mål. Försäljningsverksamheter använder sig av belöningssystem som styrmedel och dessa kan utformas på olika sätt beroende på verksamhetens mål och syfte. LÄS MER

 3. 3. Finns det en relation mellan användning av smarta telefoner och aktiviteten i hjärnans belöningssystem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Smarta telefoner; belöningssystemet; beroende;

  Sammanfattning : Inledning och syfte: Smarta telefoner används i allt högre utsträckning världen över och problematiskt användande blir alltmer vanligt. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka om det finns en fysiologisk beroendeutveckling kopplad till användande av smarta telefoner. LÄS MER

 4. 4. Is Successful Retrieval Of Memory Inherently Satisfying?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michael John Christopher Wells; [2021]
  Nyckelord :curiosity; memory; satisfaction; encoding; recall; reward; nyfikenhet; minne; tillfredsställelse; kodning; återkallelse; belöning;

  Sammanfattning : Previous studies concerning the study of Curiosity have found the presence of a reward mechanism when Curiosity is satiated. This study aims to investigate whether this reward mechanism might be extrapolated to other cognitive systems, specifically that of long-term memory. LÄS MER

 5. 5. Random rewards in video games and their impact on player engagement

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Holmberg; Alex Modée; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By their very nature, video games are designed to be engaging which has played a major factor in their commercial success. Reward systems are an important aspect when it comes to creating an engaging experience as they serve as motivators for the player. Many such reward systems incorporate varying degrees of randomness. LÄS MER