Sökning: "Rhizom"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Rhizom.

 1. 1. Från mikro till macro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jonas Nilsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Improvisation; Kammarmusik; Konstnärlig metod; Filosofi; Rhizom; Semiotik;

  Sammanfattning : Författaren undersöker improvisation som en aktivt integrerad metod i komponerandet och framförandet av nyskriven musik. Arbetet tar utgångspunkt i västerländsk, konventionell notation och akustisk kammarmusik i det västerländska, konstmusikaliska idiomet men ämnar utforska och utveckla nya metoder och arbetssätt som möjliggör och främjar ett processuellt och improviserande förhållningssätt till musikaliska idéer under såväl notationsprocessen som framförandet av musiken. LÄS MER

 2. 2. Gråbo : biologi och kontroll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Cecilia Ward; [2021]
  Nyckelord :allergi; Artemisa vulgaris L; bekämpning; gråbo; flerårigt ogräs; kontroll; pollen; reducerad jordbearbetning; spridning;

  Sammanfattning : Gråbo (Artemisa vulgaris L.) är ett flerårigt örtogräs. Arten finns spridd över hela världen och trivs framför allt på torrare, lättare jordar men har börjat öka på jordar med annan textur och fuktförhållanden. Ofta stöter man på gråbo i dikeskanter, på ruderatmarker och på åkern. LÄS MER

 3. 3. Ett liv utan djur är ett liv utan gud : En människa-djur studie analys av Kerstin Ekmans Vargskinnstrilogi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Emma Törnsten; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Ekman; Vargskinnstrilogin; Human-animal studies; Posthumanism; Anthropocentrism; Wild wolfs; Feral identity; Contact zones; Patriarchy; Becoming with animals;

  Sammanfattning : This essay applies human-animal studies in relation to the Swedish author Kerstin Ekman's books Guds barmhärtighet (1999), Sista Rompan (2002) and Skraplotter (2003) together called Vargskinnstrilogin. Kerstin Ekman's authorship is characterized by a coexistence between human, nature and animals where the stories entangle them into a dense complexity. LÄS MER

 4. 4. …you know it´s me Cathy : Om svindlande höjder, inspiration, skapande, delande. Och rotmos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Åkerström Nurmi; [2019]
  Nyckelord :Inspiration; skapande; delande; prestationsångest; lust; didaktik; autoetnografi; rhizom; essä;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tog sin början i en vilja att få skapa och undersöka på ett lustfyllt sätt ochen vilja att göra motstånd mot det som inte kändes kreativt och lustfyllt, som istället gav mig prestationsångest.Jag har tagit inspiration från tidigare händelser och händelser som sker här och nu, tillexempel i vad jag kallar samtal, och jag gör min undersökning utifrån detta. LÄS MER

 5. 5. Förskolans mångfacetterade didaktik : Ett spårande-och-kartograferande arbete om undervisning som innehåll och uttryck

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hylberg; [2019]
  Nyckelord :Didaktik. Undervisning. Spårande-och-kartograferande. Artikulationslinje. Rhizom. Självdifferentiering.;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen för förskolan skrivs undervisningsbegreppet fram och får en framträdande roll i relation till barns utveckling och lärande. Syftet med den här studien är att ta reda på hur undervisning som innehåll och uttryck konstitueras i olika förskoledidaktiska texter som har getts ut som svar på realiseringen av läroplanen. LÄS MER