Sökning: "Ricardo Daza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ricardo Daza.

  1. 1. Upprättande av arbetsrutiner för bullerutredare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Ricardo Ocampo Daza; [2013]
    Nyckelord :Buller Rutiner Bullerutiner Bullrutredning Vectura;

    Sammanfattning : Buller defnieras som oönskat ljud och är idag ett växande miljöproblem i Sverige. Vectura är ett teknikkonsultföretag inom infrastruktur. Bland deras tjänster ingår kartläggning och förebyggande av omgivningsbuller. I dagsläget är det inom Vectura ett tiotal konsulter som jobbar med att utreda buller. LÄS MER