Sökning: "Riccardo Barker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Riccardo Barker.

  1. 1. Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER