Sökning: "Richard Axelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Richard Axelsson.

 1. 1. Replacing batch-based data extraction withevent streaming with Apache Kafka : A comparative study

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Richard Axelsson; [2022]
  Nyckelord :etl; kafka connect; resource consumption; sql server;

  Sammanfattning : For growing organisations that have built their data flow around a monolithic database server, anever-increasing number of applications and an ever-increasing demand for data freshness willeventually push the existing system to its limits, prompting either hardware upgrades or anupdated data architecture. Switching from an approach of full extractions of data at regularintervals to an approach where only changes are extracted, resource consumption couldpotentially be decreased, while simultaneously increasing data freshness. LÄS MER

 2. 2. Stress i omsorgens vardag : Personliga assistenters och boendestödjares upplevelser och hantering av stress, samt hur deras stress kan påverka brukarrelationen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Rickard Axelsson; Alexandra Johansson; [2012]
  Nyckelord :Stress; coping; workload; social interaction; recipient of care.;

  Sammanfattning : The focus of our study was to examine personal assistants and group home assistants experiences of stress at work, how they cope with stress and how it affects the relationship with the care recipient. The study is made out of a qualitative frame and based on interviews with two personal assistants and four group home assistants. LÄS MER

 3. 3. VAD GÖR EN LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR SKILLNAD FÖR EN LEDARE?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Richard Axelsson; [2007]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Ledarskap är viktigt i dagens organisationer då dessa möter ständiga förändringar. Olika former av ledarskapsutveckling används för att uppnå ett mer effektivt ledarskap, men vad dessa får för faktiskt utfall utvärderas sällan. LÄS MER