Sökning: "Richard Bergh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Richard Bergh.

 1. 1. To portray the beautiful, exotic and feminine land of cheap export : How Sweden imagined Japan during Japonism, from 1858 to 1914

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Hugo Ingemarsson; [2021]
  Nyckelord :Japan studies; image of Japan; Japonisme; Sweden; Orientalism; Ethnocentrism; Colonialism; digital archives; Julia Beck; Richard Bergh; Leander Engström; Gustavsberg; Einar Jolin; Nils Kreuger; Carl Larsson; Karl Nordström; Jenny Nyström; Helmer Osslund; Rörstrand; Alf Wallander; Carl Wilhelmson; Anders Zorn;

  Sammanfattning : This master thesis explores the image of Japan in the artistic creations during Japonism in Sweden. Japan and Sweden first started trading in 1868 and knowledge about Japan in Sweden were limited at best. With the emergence of the Western art movement known as Japonism, ranging from 1858 to 1914, fascination for the unknown country grew in Europe. LÄS MER

 2. 2. Iscensättning av sjukdom : En performativ och bildsemiotisk studie av svenska konvalescentmotiv 1884­–1933

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2021]
  Nyckelord :convalescence; sickness; TB; performativity; visual semiotics; denotative; connotative; sign; paratext; peritext; epitext; anti-narrative; diagnosis; agency; passiveness; ritualistic; memory; body; vessel; konvalescent; sjukdom; tuberkulos; performativitet; bildsemiotik; denotativ; konnotativ; tecken; peritext; epitext; anti-narrativ; diagnos; agens; passivitet; minne; kropp;

  Sammanfattning : This thesis concerns six Swedish paintings depicting sick or convalescent individuals; Richard Bergh’s Konvalescent (unfinished, 1886), Flickan och Döden (1888), Eva Bonnier’s Magdalena (1887), Gustaf Magnusson’s Konvalescent (1933), Jenny Nyström’s Konvalescenten (1884), and Georg Pauli’s Vid sjukbädden (1885). The purpose of this study is to examine how sickness is portrayed and staged using performative theory and visual semiotics. LÄS MER

 3. 3. Arkivkonstperspektiv på digitalisering av arkiv : En fallstudie av Thielska Galleriets digitaliseringsprojekt för arkiv och konstsamling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Kajsa Sandström; [2020]
  Nyckelord :digitalisation; archive art; access paradigm; authenticity; provenance; digitalisering; arkivkonst; accessparadigm; autenticitet; proveniens;

  Sammanfattning : Since the turn of the millennium an extensive digitalisation of the European cultural heritage has been underway. The aim is to make the common cultural heritage accessible to everyone and promote developments in education, tourism and the creative industry, among others. LÄS MER

 4. 4. Den svenske samtidskritikern : Historicitet, nationalism och svenskhet i Richard Berghs måleri och konstteoretiska skrifter.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Otto Ruin; [2020]
  Nyckelord :Richard Bergh; nationalromantik; nationalism; svenskhet; sekelskiftet; periodisering; nostalgi; politisk radikalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svensk konst och den svenska konstnären formuleras i Richard Berghs konstteoretiska skrifter och måleri. Utgångspunkten är den mediala debatt som pågått under 2010-talet om svenska värden och deras innebörd. LÄS MER

 5. 5. Att skapa ett program : Richard Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900) genom historien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Örtengren; [2006]
  Nyckelord :Richard Bergh; Nordisk sommarkväll; konstvetenskap; nationalromantik; nation; Nortern light; utställning; receptionshistoria;

  Sammanfattning : Nordic Summer Evening is a theoretical painting, today an important icon of Nordic art from the turn of the century. The purpose of this essay is to analyse the painting, and to investigate and identify its declaration of program, and in a wider context, the emergence of a program of the nationalistic art at the turn of the last century. LÄS MER