Sökning: "Richard Blom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Richard Blom.

 1. 1. E-handelns roll inom industriell marknadsföring : En fallstudie på Stena Components Nybro AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecka Blom; Ebba Douglas; Cathrine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; e-handel; kundrelationer; tillgänglighet; servicekvalitet.;

  Sammanfattning : Title: The role of e-commerce in industrial marketing: a case study of Stena Components Nybro AB Writers: Rebecka Blom, Ebba Douglas and Cathrine Johansson Mentor: Leif Rytting Examiner: Richard Afriyie Owusu Course: 2FE77E Business Administration III - Marketing, Bachelor degree project Purpose The purpose of this study is to analyze and clarify the importance of e-commerce regarding to service experiences and accessibility. The industrial sector stands in the center of the study and its importance of maintaining and strengthening existing customer relations. LÄS MER

 2. 2. Är mångfald nyckeln till framgång? Hur styrelsens demografiska mångfald i kön, nationalitet och ålder påverkar finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Blom; Pontus Löfgren; Andreas Molin; [2017]
  Nyckelord :Agency Theory; Resource Dependence Theory; Upper Echelon Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Richard Blom; Klas Pyk; [2015]
  Nyckelord :Grangerkausalitet; inflationsförväntningar; ekonomisk tillväxt; deflation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. LÄS MER