Sökning: "Richard Borg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Richard Borg.

 1. 1. Björn Borg slår ett slag för sportkläder : En studie om marknadskommunikation i samband med varumärkesutvidgning för modeföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Andersson; Mattias Sjöö; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; varumärkesutvidgning; marknadskommunikation; marknadsföring; digital marknadsföring; identitet; image; differentiering; sociala medier; influencers.;

  Sammanfattning : Titel: Björn Borg slår ett slag för sportkläder. Författare: Pontus Andersson och Mattias Sjöö Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Program: Civilekonomprogrammet Kurs: 4FE63E - Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet 30hp. LÄS MER

 2. 2. Pilot Testing of a Hydraulic Bridge Exciter

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Richard Borg; Olivier Dymén; [2015]
  Nyckelord :Hydraulic bridge exciter; controlled excitation; modal testing; experimental modal analysis; railway bridges; measurements; load shaker; FEM; FE-modelling; script; Hydraulisk broexciterare; kontrollerad excitering; modala tester; experimentell modal analys; järnvägsbroar; mätningar; lastexciterare; FEM; FE-modellering; script;

  Sammanfattning : In the design of a railway bridge that is meant for train speeds larger than 200 km/h, the Swedish Traffic Administration requires a dynamic analysis in addition to the conventional static design. The models used for static design may not always be suitable for dynamic analysis, which could lead to inaccurate estimations of the dynamic response. LÄS MER

 3. 3. Assistansrobot "Slangaren"

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Richard Borg; Timmy Svensson; [2011]
  Nyckelord :robot; brandbekämpning; inbyggdasystem;

  Sammanfattning : This project is a step towards automatic firefighting. The goal is to decrease the number of personal injuries by replacing the human firefighter with robots or similar technical tools. Especially in very hostile environments due to risk of explosions or building collapse. A robot is easy to replace and can be maneuvered from a safe distance. LÄS MER