Sökning: "Richard Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Richard Carlsson.

 1. 1. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 2. 2. Digital förändring i byggbranschen : En studie av vilka ledarskapsbeteenden chefer i byggbranschen besitter och hur dessa påverkar digitalt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :John Carlsson; Richard Johansson; [2018]
  Nyckelord :Digitization; construction industry; leadership; Digitalisering; byggbranschen; ledarskap;

  Sammanfattning : Då det i dagsläget byggs mycket i Sverige, byggsektorn står för en betydande del av Sveriges BNP och små och medelstora företag utgör 99,9% av Svenska företag, är det av intresse att veta hur väl dessa mindre företag är rustade för att möta digitaliseringen. Byggsektorn har legat efter andra sektorer och digitala förändringar spås intensifieras de närmsta åren. LÄS MER

 3. 3. Härskarens nya kläder : Vad händer när härskartekniker flyttar in på Facebook?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Berggren; Richard Carlsson; Sebastian Källstedt; [2015]
  Nyckelord :härskartekniker; makt; Facebook;

  Sammanfattning : In this thesis we focus on the issue of master suppression techniques and how they take form on Facebook. The research in area of master suppression techniques online is limited and therefore the purpose of this thesis is to create a greater understanding of the online environment of Facebook. LÄS MER

 4. 4. Automated analysis of machine-generated test-results - An exploration of the efficiency gains from automated testing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Bäckman Carlsson; Richard Brodie; [2011-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testing and measuring has become increasingly prevalent and important in industrial settings as products andprocesses move towards greater complexity. To be able to more fully judge quality and progress in a developingsystem, companies strive to test widely and test often. LÄS MER

 5. 5. Konsolidering av SPE - en jämförelse mellan FASB/EITFs och IASBs regelverk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bogren; Richard Carlsson; [2002]
  Nyckelord :SPE; enhetsteori; ägarteori; koncernredovisning; konsolidering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur redovisningsreglerna gällande konsolidering av SPE ser ut i de av FASB/EITF och IASB utformade regelverken samt om det finns några skillnader mellan dem. Syftet är också att undersöka om eventuella skillnader kan förklaras med hjälp av olika företagsteorier. LÄS MER