Sökning: "Richard Dahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Dahlström.

 1. 1. Vigselgudstjänstens teologi i praktiken : Fallstudier av vigselgudstjänster i Svenska kyrkan utifrån liturgisk teologi, performanceteori och ritteori

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Dahlström Ingrid; [2021]
  Nyckelord :Practical theology; liturgical studies; wedding service; Church of Sweden; liturgical theology; performance theory; ritual theory; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell; Praktisk teologi; liturgivetenskap; vigselgudstjänst; Svenska kyrkan; liturgisk teologi; performanceteori; ritteori; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell;

  Sammanfattning : In this essay I have studied wedding services in the Church of Sweden, as they are actually performed. I do this from a liturgical-theological perspective, a performance- perspective and from the perspective of ritual studies. LÄS MER

 2. 2. En legitimations påverkan för professionen och för patienten En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdkuratorers syn på yrkeslegitimering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Richard Dahlström; Jenny Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Profession; Professional development; professional certification; patient security; Social Sciences;

  Sammanfattning : Healthcare social workers is currently undergoing a governmental legitimation process of its profession which places the profession in front of a new situation and new requirements. Our aim with this qualitative survey has therefore been to try to understand from active social workers in healthcare what importance legitimization has for both the own profession and the patients. LÄS MER